Розробка локальної мережі

Локальна обчислювальна мережа

Пояснювальна записка містить _68_ сторінок _3_ таблиць __10__ рисунків __15___ джерел.

Дипломна робота присвячена розробці локальної мережі на підприємстві .

В роботі висловлені основні принципи підприємницької діяльності передбачуваного підприємства, його організаційна структура, проведений аналіз фінансового стану.

Для підвищення ефективності роботи фірми пропонується розробка і упровадження на підприємстві локально-обчислювальної мережі, яка дозволить оптимізувати процеси документообігу, діловодства і бухгалтерського обліку.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описане перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, Windows 2000 Server, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛОМ, DHCP, UTP

  Розробка локальної мережі (unknown, 1,089 hits)


Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

Локальна обчислювальна мережа по технології ADSL

Пояснювальна записка містить 113 сторінок, 8 таблиць, 35 рисунків, 7 джерел.

Дипломна робота присвячена організації локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

В роботі були розглянуті питання про принципи організації ADSL, необхідної швидкості передачі даних, а приведені розрахунки показують, що вибраний варіант побудови мережі доступу повністю задовольняє вимогам по пропусканню навантаження проектованої мережі.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходь з поліпшенням розуму праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описів перелік чинників впливаючи на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ADSL, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛВС, протокол DHCP, МОДЕМ.

  Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL (unknown, 472 hits)