Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

Локальна обчислювальна мережа по технології ADSL

Пояснювальна записка містить 113 сторінок, 8 таблиць, 35 рисунків, 7 джерел.

Дипломна робота присвячена організації локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

В роботі були розглянуті питання про принципи організації ADSL, необхідної швидкості передачі даних, а приведені розрахунки показують, що вибраний варіант побудови мережі доступу повністю задовольняє вимогам по пропусканню навантаження проектованої мережі.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходь з поліпшенням розуму праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описів перелік чинників впливаючи на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ADSL, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛВС, протокол DHCP, МОДЕМ.

  Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL (unknown, 472 hits)