Створення АІС уравління металургійним комбінатом

Створення АІС уравління металургійним комбінатом

Пояснювальна записка містить: 106 с., 22 рис., 9 табл.,12 джерел.

В загальному розділі описано принципи проектування автоматизованих інформаційних систем та застосування АІС в умовах підприємств.

У проектно-розрахунковому розділі описано ІСР Delphi, способи створення екраних форм, таблиць та баз даних.

В економiчному розділі представлений розрахунок економічних показників для обгрунтування доцільності створення даного проекту.

В розділі “Охорона працi” описані основні положення Закону України ” Про охорону праці”, приведені вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття “заземлення” та “занулення”.

В розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

В розділі “Цивільний захист” приведені основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, наведено характеристику антивірусної програми.

В розділі ” Енергозбереження” описано Закон України “Про енергозбереження” і розглянуто заходи з енергозбереження в умовах підприємств, організацій, установ.

  Створення АІС уравління металургійним комбінатом (unknown, 410 hits)

Оставить комментарий