Розробка локальної мережі

Локальна обчислювальна мережа

Пояснювальна записка містить _68_ сторінок _3_ таблиць __10__ рисунків __15___ джерел.

Дипломна робота присвячена розробці локальної мережі на підприємстві .

В роботі висловлені основні принципи підприємницької діяльності передбачуваного підприємства, його організаційна структура, проведений аналіз фінансового стану.

Для підвищення ефективності роботи фірми пропонується розробка і упровадження на підприємстві локально-обчислювальної мережі, яка дозволить оптимізувати процеси документообігу, діловодства і бухгалтерського обліку.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описане перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, Windows 2000 Server, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛОМ, DHCP, UTP

  Розробка локальної мережі (unknown, 1,082 hits)


Оставить комментарий