Розробка автоматизованої інформаційної системи

Автоматизація інформаційної системи

Вступ

01. Загальний розділ

Розглянуто пам’ять мікроконтролеру, особливості включення МК і призначення виводів, регістри загального призначення.

02. Проектно-розрахунковий розділ

Наведено зв’язок мікроконтролеру і комп’ютеру по каналу RS-232, наведений режим роботи МК з послідовним каналом, програма для мікроконтролеру, діаграма станів пристрою та програма для ПК.

03. Економічний розділ

Представлено розрахунки витрат, пов’язані з розробкою програмного продукту.

04. Охорона праці

Описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

05. Охорона навколишнього середовища

Описано перелік чинників впливаючи на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

06. Графічна частина

Лист 1. Вид друкованої плати

Лист 2. Схема електрична принципова

Лист 3. Витрати на розробку електронного приладу

07. Рекомендована література:

1.       Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. — К. “ВІКАР”, 2001, — 178с.

2.       Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. — К.:КНЕУ, 2000. — 528с.

3.       Примак Т.О. Економіка підприємств. — К.: МАУП, 1999. — 108с.

4.       Самуельсон П., Економіка. — Львів: Світ, 1993, — 829с.

  Avtom_inform_system (unknown, 26 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Оставить комментарий