Комп’ютеризована система обліку матеріальних ресурсів

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Вступ

01. Загальний розділ.

Описана побудова баз даних за допомогою керування даних в середовищі С++Builder.

02. Проектно-розрахунковий розділ.

Розробка комп‘ютеризованої системи обліку матеріальних ресурсів в умовах фірми «Калібрі»

03. Економічний розділ.

Представлено розрахунки витрат, пов’язані з розробкою програмного продукту.

04. Охорона праці.

Описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

05. Охорона навколишнього середовища.

Описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

06. Графічна частина

Лист 1. Блок-схема для створення бази даних

Лист 2. Лістинг програми

Лист 3. Склад витрат на розробку програмного продукту

07. Рекомендована література:

1. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К. “ВІКАР”, 2001, – 178с.

2. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2000. – 528с.

3. Примак Т.О. Економіка підприємств. – К.: МАУП, 1999. – 108с.

4. Самуельсон П., Економіка. – Львів: Світ, 1993, – 829с.

5. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор‘єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 

  Komp_system_obliku_mat_resursiv (5.4 MiB, 587 hits)

Оставить комментарий