Механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора

Реконструкція приводу механізму повороту конвертора

Розрахунково-пояснювальна записка

Об’єкт проектування – механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора.

У загальній частині приведений технологічний процес виробництва сталі, описано основне технологічне устаткування, що забезпечує реалізацію прийнятого технологічного процесу.

У спеціальній частині розглянуті конструктивні особливості приводу механізму повороту конвертора. Виконаний розрахунок потужності двигуна механізму повороту з урахуванням маси конвертора з футеровкою, маси сталі, сил тертя в опорах конвертора, динамічних навантажень, що виникають в перехідні періоди роботи приводу. Виконаний аналіз завантаженості опори шестерні навісного редуктора. Розроблені заходи щодо зниження динамічних навантажень, що діють на вузол приводу.

У економічній частині виконаний аналіз організаційно-технічного рівня ремонтного господарства і розрахунок економічної ефективності впроваджувальних заходів.

У організаційній частині розроблені питання раціональної організації ремонтів устаткування цеху.

У технологічній частині проекту розроблені питання монтажу конвертора.

У розділі «охорона праці» розроблений інженерно-технологічні заходи щодо поліпшення умов праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища.

Проект виконаний з тематики затвердженою кафедрою МОМЗ ДГТУ.

КОМБІНАТ, ЦЕХ, КОНВЕРТОРНИЙ, ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИВІД, КОНВЕРТОР, МОМЕНТ, ПОТУЖНІСТЬ, РОЗРАХУНОК, АНАЛІЗ, ЕФЕКТ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, ОХОРОНА ПРАЦІ

  Реконструкція приводу механізму повороту конвертора (unknown, 68 hits)

Остальное в личку!!!

Ітераційні методи розрахунку систем керування

Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Пояснювальна записка містить 32 стор., 3 рис., 9 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

Ключові слова: ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ, LABEL.

  Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування (unknown, 163 hits)

  Програма (unknown, 62 hits)

Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Ітераційний метод розрахунку  комп’ютеризованих систем керування

У середовищі C++Builder скласти програму визначення регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування для де¬якого об’єкта, за заданою величиною вхідного впливу згідно рівняння.

SP_s++

Реферат

Пояснювальна записка містить 39 сторінок, 3 рисунки, 10 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

C++BUILDER, BUTTON, OBJECT INSPECTOR, DO…WHILE, LABEL, FLOAT, SWITCH, FOR, IF, FALSE, TRUE, КОМПІЛЯЦІЯ, ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ TOOLS, FILES, ADD, TITLE, MAP, LABEL.

  Курсовий СП (unknown, 610 hits)

Оцінка впливу АЕС на навколишне середовище та розробка заходів по його зменшенню

Реферат

Пояснювальна записка містить: 43 стр., 3 рисунка, 6 джерел.

Об’єкт проектування: тверді побутові відходи та їх вплив на навколишнє середовище міста .

У загальному розділі – наведено оцінку впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище міста, проаналізовано та надано заходи по їх зменшенню.

В проектному розділі – надано характеристику основного апарату (іоноселективне очищення)розробленірозрахунки параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині розрахований економічний збиток від потрапляння в навколишнє середовище відходів, який нанесено народному господарству. В проекті також розроблені розділи:

«Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології»,«Цивільна оборона».

  Оцінка впливу АЕС (unknown, 6 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Вдосконалення установки виробництва карбаміду

Реферат

Пояснювальна записка містить: стр., рисунка, таблиця, 8 джерел.

Об’єкт проектування: карбамідний цех ВАТ «Дніпро АЗОТ».

У теоретичній частині – надається оцінка впливу хімічного виробництва на навколишнє середовище, розглядаються напрямки вдосконалення установок.

В спеціальній частині – надано характеристику основного апарату (абсорберу) та розроблені розрахунки
параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині наведено показники, що характеризують ефективність виробництва.

В проекті також наведені розділи: «Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології», «Цивільна оборона»

  Карбамид удосконалення (unknown, 11 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.