Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Ітераційний метод розрахунку  комп’ютеризованих систем керування

У середовищі C++Builder скласти програму визначення регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування для де¬якого об’єкта, за заданою величиною вхідного впливу згідно рівняння.

SP_s++

Реферат

Пояснювальна записка містить 39 сторінок, 3 рисунки, 10 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

C++BUILDER, BUTTON, OBJECT INSPECTOR, DO…WHILE, LABEL, FLOAT, SWITCH, FOR, IF, FALSE, TRUE, КОМПІЛЯЦІЯ, ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ TOOLS, FILES, ADD, TITLE, MAP, LABEL.

  Курсовий СП (неизвестен, 699 hits)