Побудови локальної обчислювальної мережі зі змішаною топологією сегментів (100 Base TX, 10 Base 2)

Мета курсового проекту – показати можливості сучасного устаткування для побудови локальної обчислювальної мережі зі змішаною топологією сегментів (100 Base TX/100 – 10 Base 2/150 – 10 Base 2/185) , розкрити технологічні особливості прокладання СКС .

Вибрана кабельна система відповідає стандарту на побудову структурованих кабельних систем для промислових будівель – ANSI/EIA/TIA – 586B. Основний акцент при виборі кабельної системи зроблений на мідну. Був зроблений детальний порівняльний аналіз устаткування, пропонованого різними компаніями і на зібраних даних вибраний оптимальний склад устаткування з урахуванням наступного розширення мережі. Особлива увага в проекті приділена виявленню можливих обмежень пропускної спроможності мережі і способам їх усунення.

Також в проекті були розглянуті заходи по монтажу і прокладенню кабельної системи.


 

  Змішана топологія (неизвестен, 413 hits)

Модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері

Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313

Пояснювальна записка – 89 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 15, джерел – 12, таблиць – 5, додатків – 2. Об’єкт проектування – модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері.

У загальній частині надана класифікація мікроконтролерів, розглянуті структурні схеми мікроконтролерів, наведений опис мікроконтролерів AVR, охарактеризовані режими роботи мікроконтролерів AVR, описана структурна схема контролера ATtiny2313 сімейства AVR фірми Atmel.

В проектно-розрахунковій частині розглянутий модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері. Мікроконтролер ATtiny2313 приймає ці сигнали і перетворює їх на необхідні для подачі на виводи індикатора. Також був розрахований однофазний випрямляч малої потужності та була розрахована надійність і побудований графік безвідмовної роботи даного пристрою.

Розрахунки, проведені в економічній частині, підтвердили доцільність запропонованих організаційно–технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описаний стан навколишнього середовища в Україні, розглянутий фізичний вплив електронної техніки на організм людини.

У частині «Заходи з енергозбереження» описані завдання законодавства про енергозбереження та управління у цій сфері.

У частині «Захист інформації» приведений комплекс заходів, проведених із метою запобігання знищенню інформації.

  Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313 (неизвестен, 526 hits)


Рамки горизонтальные, вертикальные А1 и А3 в Corel Draw, Splan, MS Visio (ЕСКД)

Горизонтальные и вертикальные рамки формата А1 и А3 для оформления чертежей в Corel Draw, Splan, MS Visio.

Ramka-B.doc Ramka-M.doc

  ramki-vse.zip (неизвестен, 885 hits)

Оплата чисто символическая.
Оплату можно провести через Яндекс. Деньги, для платежей из кошелька  или картой Visa и MasterCard,  для платежей с карт Visa и MasterCard

После оплаты на Вашу электронную почту будет выслан архив с Набором рамок Формата А1, А3 Corel Draw, Splan, MS Visio

Механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора

Реконструкція приводу механізму повороту конвертора

Розрахунково-пояснювальна записка

Об’єкт проектування – механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора.

У загальній частині приведений технологічний процес виробництва сталі, описано основне технологічне устаткування, що забезпечує реалізацію прийнятого технологічного процесу.

У спеціальній частині розглянуті конструктивні особливості приводу механізму повороту конвертора. Виконаний розрахунок потужності двигуна механізму повороту з урахуванням маси конвертора з футеровкою, маси сталі, сил тертя в опорах конвертора, динамічних навантажень, що виникають в перехідні періоди роботи приводу. Виконаний аналіз завантаженості опори шестерні навісного редуктора. Розроблені заходи щодо зниження динамічних навантажень, що діють на вузол приводу.

У економічній частині виконаний аналіз організаційно-технічного рівня ремонтного господарства і розрахунок економічної ефективності впроваджувальних заходів.

У організаційній частині розроблені питання раціональної організації ремонтів устаткування цеху.

У технологічній частині проекту розроблені питання монтажу конвертора.

У розділі «охорона праці» розроблений інженерно-технологічні заходи щодо поліпшення умов праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища.

Проект виконаний з тематики затвердженою кафедрою МОМЗ ДГТУ.

КОМБІНАТ, ЦЕХ, КОНВЕРТОРНИЙ, ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИВІД, КОНВЕРТОР, МОМЕНТ, ПОТУЖНІСТЬ, РОЗРАХУНОК, АНАЛІЗ, ЕФЕКТ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, ОХОРОНА ПРАЦІ

  Реконструкція приводу механізму повороту конвертора (неизвестен, 190 hits)

Остальное в личку!!!

Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області

                                                 Реферат

Тема: «Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області»
Мета: для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області нам необхідно виконати гідрогеологічні дослідження ділянки робіт,отримати уміння прогнозувати зміни навколишнього середовища з метою його захисту, а також знати правила техніки безпеки при виконанні робіт.
В адміністративному відношенні ділянка робіт розташована в південно – західній частині Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна площа досліджуваної ділянки складає 266,8га.
Курсовий проект складається з двох частин: першої загальної до складу якої входять такі умови; фізико – голографічні умови району та ділянки робіт, місце знаходження і економіка району та ділянки робіт, орогідрографія району та ділянки робіт, клімат району та ділянки робіт, геологічна будова району та ділянки робіт, гідрогеологічні умови району та ділянки робіт, аналіз раніш проведених робіт. Та другої проектної частини до якої входять: обґрунтування видів та об’ємів запроектованих робіт, методика та техніка виконання запроектованих робіт, гідрогеологічні розрахунки, охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, техніка безпеки, заходи по енергозбереженню при виконанні дослідних гідрогеологічних робіт, цивільна оборона.

  Гідрогеологічні дослідження (неизвестен, 1 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.