Модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері

Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313

Пояснювальна записка – 89 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 15, джерел – 12, таблиць – 5, додатків – 2. Об’єкт проектування – модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері.

У загальній частині надана класифікація мікроконтролерів, розглянуті структурні схеми мікроконтролерів, наведений опис мікроконтролерів AVR, охарактеризовані режими роботи мікроконтролерів AVR, описана структурна схема контролера ATtiny2313 сімейства AVR фірми Atmel.

В проектно-розрахунковій частині розглянутий модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері. Мікроконтролер ATtiny2313 приймає ці сигнали і перетворює їх на необхідні для подачі на виводи індикатора. Також був розрахований однофазний випрямляч малої потужності та була розрахована надійність і побудований графік безвідмовної роботи даного пристрою.

Розрахунки, проведені в економічній частині, підтвердили доцільність запропонованих організаційно–технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описаний стан навколишнього середовища в Україні, розглянутий фізичний вплив електронної техніки на організм людини.

У частині «Заходи з енергозбереження» описані завдання законодавства про енергозбереження та управління у цій сфері.

У частині «Захист інформації» приведений комплекс заходів, проведених із метою запобігання знищенню інформації.

  Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313 (неизвестен, 519 hits)