Створення комп’ютерної моделі для фізичних явищ

Реферат

Пояснювальна записка: 93 сторінок, 19 рисунків, 14 таблиць, 2 додатків, 12 джерел.

Об’єкт автоматизації – задача по комп’ютерному моделюванню фізичних явищ.

В загальному розділі описано комп’ютерне моделювання, його значення при розв’язанні задач пов’язаних зі створенням моделей на реальні фізичні явища.

В проектно-розрахунковому розділі описано структуру та застосування ІСР Delphi, бази даних, описання комп’ютерних моделей для фізичних явищ.

В економічному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки комп’ютерної моделі для фізичних явищ, та її опис.

Економічний розділ містить розрахунки: капітальні витрати на придбання устаткування і програмного забезпечення, витрати на утримання та експлуатацію основних фондів, витрати за статтею “Електрична енергія на технічні цілі”, витрати на заробітну плату спеціаліста по обслуговуванню комп’ютерних баз даних, додаткову заробітну плату та відрахування на соціальні заходи (обов’язкове соціальне страхування, фонд зайнятості, державне пенсійне страхування та страхування від нещасного випадку),

місячний фонд заробітної плати спеціаліста по обслуговуванню персонального комп’ютера та розраховуємо місячний фонд заробітної плати інженера-програміста, собівартість програмного продукту.

В розділі з охорони праці розглянуто вимоги до території підприємства, заходи для покращення умов праці, засоби для індивідуального захисту, засоби та заходи гасіння пожежі та пожежна профілактика.

В екологічному розділі було розглянуто нинішню екологічну ситуацію в Україні, фактори що негативно впливають на навколишнє середовище та заходи для зменшення негативного впливу на довкілля. Також були описані перспективні напрямки що до зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Delphi, BDE Administrator,
Database, Table, Query і DataSource, Windows XP

  Створення комп’ютерної моделі для фізичних явищ (unknown, 454 hits)

Оставить комментарий