Локальні обчислювальні мережі. Побудова локальної мережі по технології Wi-Fi

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 5 таблиць, 26 рисунків, 14 джерел.

В загальному розділі розглянуто історію, топологію, протоколи локальних обчислювальних мереж. З поширенням ЕОМ неважко пророчити ріст у потребі передачі даних. Використання локальних обчислювальних мереж дозволяє полегшити доступ до пристроїв кінцевого устаткування даних. Ці пристрої не тільки ЕОМ, але й інші пристрої, звичайно використовуються в установах, такі, як принтери, графобудівники й всі зростаюче число електронних пристроїв зберігання й обробки файлів і баз даних. Локальна мережа представляє канал і протоколи обміну даними для зв’язку робочих станцій і ЕОМ.

В проектно-розрахунковому розділі створено мережу по технології Wi-Fi, описане необхідне обладнання, яке використовується для створення мережі.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

  Побудова локальної обчислювальної мережі по технології Wi-Fi (unknown, 56 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Оставить комментарий