Базова модель для бізнес- планування підприємства

Анотація
Пояснювальна записка: 71 с., 2 рис., 6 таблиць, 9 джерел.
Об’єкт автоматизацiї – задача по створенню бізнес-плану для підприємства.
В загальному розділі проведено аналiз створення підприємства, організацiї роботи підприємства із застосуванням ручної обробки iнформацiї. Представлено комплекс технічних засобiв, необхiдний для вирiшення поставлених задач. Розглянуто основи бізнес – планування, сутність та функції бізнес-плану, методологію та стадії розробки бізнес-плану.
В проектно-розрахунковому розділі описана структура пакету прикладних програм. Представлено роботу з прикладною програмою Microsoft Excel.
В економічному розділі: розрахунки собiвартості програмного продукту та економiчний ефект вiд впровадження системи.
В розділі з охорони працi та навколишнього середовища розглянуто перелік шкідливих факторів, що впливають на життя людини.
В розділі з цивільного захисту представлено інформацію щодо цивільного захисту.
В розділі з енергозбереження розглянуто основні положення по заходам з енергозбереження та енергозберігаючі пристрої.

Прочесть полный текст

Оставить комментарий