Локальна обчислювальна мережа для малого офісу

Локальна обчислювальна мережа малого офісу

Об’єктом розробки є організація однорангової обчислювальної мережі для малого офісу. Широке впровадження персональних комп’ютерів привело до необхідності обміну інформацією, оброблюваною на різних комп’ютерах. Як перенести великий об’єм інформації з одного комп’ютера на іншій? Як роздрукувати інформацію, якщо всього один принтер? Як надати всім комп’ютерам вихід в Інтернет? Ці і багато інші проблеми вирішують комп’ютерні мережі.
Комп’ютерна мережа – це з’єднання двох або більше комп’ютерів для вирішення наступних задач:
– обмін інформацією;
– загальне використовування програмного забезпечення;
– загальне використовування устаткування (принтери, модеми, диски).
Розрахунки, в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.
В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.
В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.
WINDOWS XP, ТОПОЛОГІЯ, ОДНОРАНГОВА МЕРЕЖА, LAN

Просмотреть весь проект

Оставить комментарий