Автоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху


Реферат

Пояснювальна записка: _75__с., _24___рис., _6__табл., _1_- додаткiв, __9__джерел.

В загальному розділі описано характеристику інфрачервоного випромінювання, розглянуто спектр інфрачервоного випромінювання, фотодіоди, фоторезистори, фото транзистори та піроелектричні приймачі.

У проектно – розрахунковому розділі описано атоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху.

В економiчному розділі: розрахунки собівартості розробки ГИК вмикача.

В розділі “Охорона працi” описання загальних положень з охорони праці. Розрахунок горизонтального заземлюваного пристрою.

В розділі з охорони навколишнього середовища описання переліка факторів про впливання на навколишне середовище, перспективні напрямки. Досліджено шкідливі фактори, які негативно впливають на користувачів ЕОМ.

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ, ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК, ФОТОРЕЗИСТОРИ, ФОТОТРАНЗИСТОРИ, ФОТОДІОДИ.

  Инфрокрасный датчик движения (unknown, 543 hits)

Оставить комментарий