Механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора

Реконструкція приводу механізму повороту конвертора

Розрахунково-пояснювальна записка

Об’єкт проектування – механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора.

У загальній частині приведений технологічний процес виробництва сталі, описано основне технологічне устаткування, що забезпечує реалізацію прийнятого технологічного процесу.

У спеціальній частині розглянуті конструктивні особливості приводу механізму повороту конвертора. Виконаний розрахунок потужності двигуна механізму повороту з урахуванням маси конвертора з футеровкою, маси сталі, сил тертя в опорах конвертора, динамічних навантажень, що виникають в перехідні періоди роботи приводу. Виконаний аналіз завантаженості опори шестерні навісного редуктора. Розроблені заходи щодо зниження динамічних навантажень, що діють на вузол приводу.

У економічній частині виконаний аналіз організаційно-технічного рівня ремонтного господарства і розрахунок економічної ефективності впроваджувальних заходів.

У організаційній частині розроблені питання раціональної організації ремонтів устаткування цеху.

У технологічній частині проекту розроблені питання монтажу конвертора.

У розділі «охорона праці» розроблений інженерно-технологічні заходи щодо поліпшення умов праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища.

Проект виконаний з тематики затвердженою кафедрою МОМЗ ДГТУ.

КОМБІНАТ, ЦЕХ, КОНВЕРТОРНИЙ, ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИВІД, КОНВЕРТОР, МОМЕНТ, ПОТУЖНІСТЬ, РОЗРАХУНОК, АНАЛІЗ, ЕФЕКТ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, ОХОРОНА ПРАЦІ

  Реконструкція приводу механізму повороту конвертора (неизвестен, 186 hits)

Остальное в личку!!!

Паралельні інтерфейси послідовної передачі даних стандарту ЕІА RS422A, RS485

Інтерфейси послідовної передачі даних стандарту ЕІА RS422A, RS485

Дипломний проект містить 91 сторінок, 4 таблиці, 8 рисунків 12 джерел. Тема дипломного проекту «Паралельні інтерфейси послідовної передачі даних стандарту ЕІА RS422A, RS485.

У вступі розповідається про необхідність комп’ютерів у сучасному світі.

У загальному розділі коротка характеристика інтерфейсів ЕІА RS422A, RS485, навіщо вони нам, і що з ними робити.

У проектно-розрахунковому розділі описується механізм інтерфейсів та їх послідовність у роботі. Приведені рисунки.

У економічному розділі ми скорочуємо 2х працівників. У зв’язку з тим, що в організації у комп’ютерів дуже мала швидкість обробки передачі даних. Для того щоб підвищити швидкість ми впроваджуємо такі інтерфейси як ЕІА RS422A, RS485.

У розділі «Охорона навколишнього природного середовища» стисло розповідається про екологічну кризу всього світу та в Україні. Приведені наглядні приклади про те, як впливає ПК на стан здоров’я людини. Приведені 10 пропозицій щодо покращення екологічного становища.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі цивільний захист розглянуті основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту» та також наведено Захист інформації.

В розділі енергозбереження розглянут    о впровадження енергозберігаючих технологій та джерела безперебійного живлення.

  Паралельні інтерфейси послідовної передачі даних стандарту ЕІА RS422A, RS485 (неизвестен, 527 hits)