Обчислення елементарних функцій за допомогою степеневих рядів (курсовий)

Рішення багатьох математичних задач вимагає обчислення значень елементарних функцій для тих або інших значень аргументу.

Для обчислення значення елементарних функцій за допомогою ЕОМ існують стандартні програми, що реалізовують алгоритми для обчислення з потрібною точністю значень цих функцій.

Степеневі ряди є важливим апаратом для табуляції елементарних функцій, оскільки їх застосування дозволяє звести задачу обчислень значень функції із заданою точністю до задачі обчислення многочлена.


Зміст

Вступ    7

1. Загальний розділ    9

1.1. Розвиток С++    9

1.2. Об’єктоно-орієнтоване програмування    10

1.3. Змінні    11

1.3.1. Оголошення змінних    11

1.3.2. Класи пам’яті     12

1.4. Директиви процесора    12

1.4.1. Директива #include    12

1.4.2. Директива #define    13

1.4.3. Директива #undef    14

1.5. Оператори циклів    15

1.5.1. Оператор for    15

1.5.2. Оператор while    15

1.5.3. Оператор do…while    16

2. Спеціальний розділ    18

2.1. Обчислення елементарних функцій за допомогою степеневих рядів    18

2.2. Виконання програмного забезпечення    20

Додаток А    31

  Обчислення елементарних функцій за допомогою степеневих рядів (unknown, 456 hits)

  Listing (unknown, 446 hits)

Оставить комментарий