Адміністрування локальної мережі

Адміністрування локальної мережі на основі аналогових модемів

Пояснювальна записка складається з 88 сторінок, рисунків – 7, таблиць – 4, джерел – 14.

Об’єктом проектування являється : Розробка локальної обчислювальної мережі.

Локальна обчислювальна мережа, чи, скорочено, ЛОМ – це група комп’ютерів, об’єднаних спільно використовуваним середовищем передачі даних, як правило, кабелем. Використовуючи єдиний кабель, кожен комп’ютер вимагає тільки однієї точки підключення до мережі, при цьому він може повноцінно взаємодіяти з будь-яким іншим комп’ютером у групі.

Основне призначення будь-якої комп’ютерної мережі, в тому числі локальної, – надання інформаційних та обчислювальних ресурсів підключеним до неї користувачам, а саме: спільне використання програм, спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

В загальному розділі виконується опис різновидів топологій комп’ютерних мереж, а також обладнання локальної мережі типу “Зірка.”

В проектно-розрахунковому розділі описуються інтерфейси, апаратна реалізація, протоколи і стандарти.

В економічному розділі розглянута економічна ефективності ЛОМ (удален правоодладателем)

В розділі охорони праці розглянуті основні правила безпеки при роботі з ЛОМ і комп’ютерною технікою.

В розділі охорони навколишнього середовища розглянут стан і заходи по підтриманню і покращенню екологічного стану навколишнього середовища

Топологія локальних мереж, Організація ЛОМ, Аналогові модеми, Модемні протоколи ІTU-T, Інтерфейс RS-232 (V. 24/V. 28)

  Адміністрування локальної мережі на основі аналогових модемів (unknown, 25 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Оставить комментарий