Створення програмної розробки наочного представлення архітектури ПК як інноваційної технології в навчальному процесі

Реферат

Пояснювальна записка містить: 83 с., 5 табл., 2 додатки, 5 джерел.

В загальному розділі описано основні принципи 3DMaya6.5.

У проектно-розрахунковому розділі описано історію створення 3DSMax як могутній засіб для створення комп’ютерної графіки, у тому числі і навчальних відео роліків.

В економічному розділі дипломнорго проекту зроблено розрахунок вартості розробки навчального відео роліку у програмі 3DSmax .

У розділі “Охорона працi” описані основні положення Закону України ” Про охорону праці”, приведені вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття “заземлення” та “занулення”.

У розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення технологічного навантаження на довкілля.

У розділі “Цивільний захист” приведені основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, наведено характеристику антивірусної програми.

У розділі ” Енергозбереження” описано Закон України “Про енергозбереження” і розглянуто принцип захисту інформації на комп’ютері.

3DMaya6.5, 3DSMax

  3DMax створення комп_графіки (unknown, 14 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.Оставить комментарий