Розробка USB осцилографа

Анотація

Пояснювальна записка – 79 с.

В даному дипломному проекті використано: рисунків – 15, джерел – 7.

У даному дипломному проекті розглядається структура та принцип роботи USB – осцилографа.

Даний пристрій може значно полегшити процес вимірювань сигналів.

Загальний розділ містить зрівняльну характеристику двох схем USB – осцилографа, які виконані на основі мікроконтролера C8051F321.

В проектно –  розрахунковому розділі детальніше описується одна із схем та її комплектуючі, а також програмне забезпечення необхідне для коректної роботи пристрою. Виконані розрахунки надійності роботи пристрою.

В економічному розділі представлено розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність створення даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також розглянуто заходи щодо покращення умов праці користувачів ПК.

В розділі засоби з енергозбереження описуються основні засоби що дозволяють економити електроенергію. Інформаційна безпека – розділ в якому описується основні причини втрати інформації та способи захисту інформації.

  USB осцелограф (unknown, 430 hits)

Оставить комментарий