Розробка нечіткої моделі для вирішення задачі про оцінювання фінансового стану клієнтів з боку банків при видачі кредитів на будівництво нерухомості.

Реферат

Пояснювальна записка містить 97 стор., 14 рисунків, 9 джерел.

Для кращого розуміння багатьох реальних ситуацій в управлінні в теперішній час необхідне володіння засобами конструктивного аналізу ситуацій, використання засобів їх моделювання. Основою моделювання є математика. Але багато ситуацій в управлінні, які потребують прийняття рішень, дуже складні та невизначені, тому їх не можливо описати, використовуючи апарат класичної математики. Наявність математичних засобів відображення нечіткості первинної інформації дозволяє будувати моделі, адекватні реальності. В теперішній час у сфері бізнесу та економіки використовуються системи, призначені для обробки нечітких даних, які реалізують та допомагають при прийнятті рішень в управлінні.

Загальний розділ містить інформацію про застосування нечіткої логіки в задачах управління, розглянуто нечіткі множини та лінгвістичні змінні, а також застосування нейронних мереж в системах управління.

В проектно – розрахунковому розділі розглянуто принципи створення нечіткої моделі прийняття рішень в середовищі Mat lab. В якості прикладу практичного застосування системи Mat lab приведено задачу про оцінювання фінансового стану клієнтів з боку банків при видачі довгострокових кредитів на будівництво нерухомості під заставу.

В економічному розділі представлено розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність створення даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також розглянуто заходи щодо покращення умов праці користувачів ВДТ.

Розроблений в рамках дипломного проекту програмний продукт відповідає усім вимогам сучасного рівня розвитку застосування нечітких систем в сфері бізнесу.

  Mat lab застосування нечіткої логіки (unknown, 387 hits)

Оставить комментарий