Розробка мікропроцесорної системи переривань. Обробка цифрових сигналів

Анотація

Пояснювальна записка містить 99 сторінок, 5 таблиць, 15 рисунків, 9 джерел.

Пояснювальна записка також містить 7 розділів: Загальний розділ, Проектно-розрахунковий розділ, Економічний розділ, Охорона праці, Охорона навколишнього середовища, Цивільний захист, Заходи з енергозбереження, а також Вступ, Зміст, Анотація, Перелік посилань й Висновки.

Загальний розділ розкриває такі питання як: розвиток мікропроцесорної техніки , опис системи переривань.

Проектно-розрахунковий розділ містить: Опис системи переривань в мікро-еом, обробка запитів переривань, цикли обміну інформацією, цикли обміну в режимі ПДП (представлення переривань).

В Економічному розділі проводились розрахунки впровадження мікропроцесорної системи переривань, розрахунок собівартості розробки та впровадження системи та заробітна плата обслуговуючого персоналу.

В розділі з Охорони праці були розкриті питання попередження небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві.

В розділі з Охорони навколишнього середовища розглянуті такі питання: перелік факторів, що впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та

перспективні напрямки щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

В розділі Цивільний захист описано закони «Цивільного захисту в Україні», та описані програми , які призначені для захисту інформації на ПК.

В розділі Заходи з енергозабезпечення приведено закони енергозбереження і заходи з енергозбереження – безперебійники.

Система переривань ОЕОМ 1816ВЕ31

  Мікропроцесор переривань (unknown, 493 hits)

Оставить комментарий