Розробка МПС для автоматизованого збору інформації

Реферат

Пояснювальна записка містить 95 сторінок, 10 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно — розрахунковому розділі описано архітектуру інтелектуальних систем, принципи роботи систем автоматичного керування.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки і впровадження системи автоматизації.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та доведення забруднюючих факторів до ГДК.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено опис пристроїв для захисту інформації при екстремальних умовах у мережі живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Розробка мікропроцесорної системи на основі мікро контролера (unknown, 777 hits)

Оставить комментарий