Розрахунок районної електричної мережі напругою 220 кВ

Реферат

Пояснювальна записка містить в собі 12 таблиць, 5 рисунків та 2 креслення графічної частини.

В пункті обґрунтування силових трансформаторів на підстанції електричної мережі, спочатку було вибрано трансформатори по типу та потужності, потім перевіряємо за приведеним навантаженням трансформаторів до сторони ВН. В попередньому виборі варіантів схем електричної мережі показано 8 варіантів можливих схем з’єднання. Із всіх варіантів було обрано для подальшого розрахунку варіант з кільцевим з’єднанням та варіант з кільцевим з’єднанням із двох ланцюговим відводом.

В подальшому розрахунку було обрано проводи по кожній з ділянок електричної мережі, а також перевірено їх допустимим струмовим навантаженням, нормальному та в найбільш суворих аварійних режимах.

Після вибору проводів робимо уточнюючий розрахунок обраних варіантів.

Шляхом техніко-економічного обґрунтування двох варіантів структурних схем електричної мережі вибрано варіант з кільцевим з’єднанням, так як він є більш економічно вигідним.

Обраний варіант використовуємо для розрахунку приведення навантаження до сторони ВН трансформаторів в режимі мінімальних нагрузок.

В пункті обґрунтування способів регулювання напруги приведені розрахунки регулювання напруги в максимальному і мінімальному навантажень.

Підстанція, трансформатор, активна потужність, реактивна потужність, номінальна напруга, ємнісна провідність, максимальний струм, приведені затрати, мінімальний режим, ступені регулювання напруги, собівартість електроенергії, вимикач.

  Розрахунок районної електричної мережі напругою 220 кВ (unknown, 495 hits)

Оставить комментарий