Проект фінансової моделі для бізнес – плану

Вступ

01. Загальний розділ   Розглянуто введення бізнес-процесів на ринку України, існуючі методи отримання знань про бізнес – процеси в інформаційно – аналітичній системі підприємства

02. Проектно-розрахунковий розділ  Описана структура пакету прикладних програм Delphi

03. Економічний розділ Представлено розрахунки економічних показників для обґрунтування доцільності створення даного проекту

04. Охорона праці Розглянуто основні положення щодо закону «Про охорону праці на Україні» та представлено способи покращення умов праці для робітників з ВДТ

05. Охорона навколишнього середовища Представлено перелік факторів, які негативно впливають на довкілля та організм людини, яка працює з ЕОМ.

06. Цивільний захист Представлено основні положення щодо цивільного захисту взагалі, способи те методи захисту інформації та програмне забезпечення, яке дозволяє захистити дані

07. Заходи з енергозбереження Розглянуто заходи щодо енергозбереження на підприємстві та представлено основні положення згідно закону України «Про енергозбереження»

08. Графічна частина

Лист 1. Схема одержання знань про бізнес-процеси на підприємстві

Лист 2. Схема роботи моделі

Лист 3. Склад витрат на розробку проекту фінансової моделі

09. Рекомендована література:

1. Спірідонов В.І., Войтков В.Г. Обчислювальна техніка і програмування. — Хмельницький: ХТІ, 1992.

2. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. — К. “ВІКАР”, 2001, — 178с.

3. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. — К.:КНЕУ, 2000. — 528с.

  Fin_model_biznes_plan (unknown, 15 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Оставить комментарий