Проект мікропроцесорної системи автоматичного визначника номера (АВН) на базі мікроконтролера.

Анотація

Об’єкт проектування – мікропроцесорна система автоматичного визначника номера (АВН) на базі мікроконтролера, що визначає номер дзвонячого абонента завдяки пристроям, змонтованим на телефонних станціях.

У загальному розділі розглянуті етапи розвитку ЕОМ, виготовлення напівпровідникових компонентів, склад мікропроцесорів, історія розвитку мікропроцесорів, визначення і класифікація мікропроцесорів, архітектура однокристального мікропроцесора, структурна схема однокристального універсального мікропроцесора, логічна структура мікропроцесора.

В проектно-розрахунковому розділі приведено загальне значення АВН, приведена загальна характеристика мікроконтролера пристрою, асемблювання та розробка алгоритму пристрою, дано описання функціональних вузлів МПС та керування АВН, а також опис вибору елементної бази і роботи принципової схеми. Було розраховано однофазний випрямляч малої потужності та був здійснений розрахунок надійності безвідмінної роботи пристрою.

  Системи автоматичного визначника номера (АВН) (unknown, 479 hits)

Оставить комментарий