Проект модернізації мережі на підприємстві при побудові локальної мережі

Анотація

Пояснювальна записка містить: 88 с., 2 рис., 5 табл., 10 джерел.

У вступі наведено історію розвитку комп’ютерної мережі, її види та приклади її застосування у житті людини.

В загальному розділі детальніше описано основні поняття та стандарти комп’ютерних мереж, види топологій, детально розписано про стандарти 10Base-5 та Fast Ethernet.

У проектно-розрахунковому розділі описано спосіб модернізації мережі на підприємстві та порядок при побудові локальної мережі.

У економiчному розділі представлений розрахунок собівартості розробки і впровадження комп’ютеної мережі в умовах підприємства.

У розділі „Охорона працi” описані основні положення Закону України „Про охорону праці”, приведені рішення та заходи з нормативами робочого місця та поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

У розділі з охорони навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище та заходи по їх зменшенню.

У розділі „Цивільний захист” приведені основні положення Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, наведено систему захисту інформації від зломів та комп’ютерних вірусів.

У розділі „Енергозбереження” описано Закон України „Про енергозбереження” і розглянуто впровадження енергозберігаючих технологій та порівняльна характеристика моніторів.

  Проект модернізації локальної мережі (unknown, 549 hits)

Оставить комментарий