Проект застосування методів нечіткої класифікації та нечітких баз даних для моделювання експертної грошової оцінки ділянок

Вступ

01. Загальний розділ   Проведено аналіз застосування нечіткої логіки в задачах управління, розглянуто нечіткі множини та лінгвістичні змінні, а також застосування нейронних мереж  в системах управління.

02. Проектно-розрахунковий розділ  Розглянуто принципи створення нечіткої моделі прийняття рішень в середовищі MatLab. В якості ілюстрації практичного застосування системи MatLab розглянуто задачу про експертну грошову оцінку ділянок.

03. Економічний розділ Представлено розрахунки витрат на розробку проекту.

04. Охорона праці Розглянуто основні положення щодо закону «Про охорону праці на Україні» та представлено способи покращення умов праці для робітників з ВДТ.

05. Охорона навколишнього середовища Представлено перелік факторів, які негативно впливають на довкілля та організм людини, яка працює з ЕОМ.

06. Рекомендована література:

1.   Спірідонов В.І., Войтков В.Г. Обчислювальна техніка і програмування. — Хмельницький: ХТІ, 1992.

2.   Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. — К. “ВІКАР”, 2001, — 178с.

3.   Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. — К.:КНЕУ, 2000. — 528с.

  nechitka_baza (unknown, 379 hits)

Оставить комментарий