Пристрій керування вентиляторами персонального комп’ютера

Реферат

Пояснювальна записка містить: 84с., 17 рис., 9 табл., 12 джерел, 2 додатки

В загальному розділі описані основні види вентиляторів, що використовуються для охолодження ПК. Приведені основні види охолодження мікропроцесорів і фактори, які впливають на гучність шуму вентиляторів ПК.

У проектно – розрахунковому розділі описаний принцип дії трьох пристроїв керування обертами вентиляторів ПК, приведенні принципові схеми, монтажні і друковані плати. Для схеми пристрою керування вентиляторами імпульсним методом живлення виконаний розрахунок надійності.

В економічному розділі представлено розрахунок собiвартостi виготовлення пристрою керування вентиляторами ПК імпульсним методом живлення.

В розділі з охорони працi розглянуто основні положення щодо закону «Про охорону праці на Україні», описані небезпечні фактори, що виникають, у процесі виготовлення пристрою, представлено способи покращення умов праці.

В розділі з навколишнього середовища представлено перелік факторів, які негативно впливають на довкілля та організм людини, яка працює з ЕОМ.

В розділах з енергозбереження та цивільного захисту представлено основні положення щодо цивільного захисту взагалі, способи те методи захисту інформації та програмне забезпечення, яке дозволяє захистити дані. Також розглянуто заходи щодо енергозбереження на підприємстві.

Мікросхема МАХ478, мікроконтролер PIC16F876

  Пристрій керування кулером (unknown, 670 hits)


Оставить комментарий