Пристрій вводу інформації на LCD дисплей на базі мікроконтролеру AT90S8515

Реферат

Пояснювальна записка містить _75___ сторінок, __4___ таблиці, __4__ рисунки, 15 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка пристрою вводу інформації на LCD дисплей на базі мікроконтролеру AT90S8515.

В загальному розділі розглянуто структуру мікроконтролеру, регістри мікроконтролеру, з`єднання з індикаторами різноманітних типів, інтегрована середа розробки CodeVision AVR.

В проектно-розрахунковому розділі наведено використання бібліотечних LCD функцій CodeVision AVR, розробка ПЗ пристрою введення інформації, печатна плата .

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність розробки програмного продукту.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційній безпеці описано NOD32 комплексне антивірусне рішення.

В розділі енергозбереження описано впровадження енергозберігаючих технологій.

Мікроконтролер AT90S8515

  Пристрій вводу інформації на LCD дисплей на базі мікроконтролеру AT90S8515 (unknown, 478 hits)Оставить комментарий