Організація електронної пошти для локальної мережі на підприємстві

Реферат

Пояснювальна записка містить 82 сторінки, 2 таблиці, 3 рисунків, 6 джерел.

Об’єктом проектування являється: організація електронної пошти для локальної мережі на підприємстві.

В загальному розділі розглянуто історію появи локальних мереж та значення електронної пошти у житті людини.

В проектно-розрахунковому розділі наведено структуру локальної корпоративної мережі, налаштування електронної пошти у мережі програмою Sendmail.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність організації електронної пошти для локальної мережі.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційній безпеці описані методи захисту інформації.

В розділі енергозбереження описано впровадження енергозберігаючих технологій.

Результати дипломного проекту можуть бути використані на інших промислових підприємствах. Що дозволяє раціонне використовувати робочий час.

Sendmail

  Організація електронної пошти для локальної мережі на підприємстві (unknown, 937 hits)
Оставить комментарий