ЛОМ. Передача даних, побудова локальних мереж на основі мережевого протоколу RIP

Реферат

Пояснювальна записка містить 93 сторінки; 8 таблиць; 5 рисунків, 15 джерел.

В загальному розділі розглянуті основні питання такі як: перші локальні мережі, модель OSI, вимоги, до сучасних обчислювальних мереж.

В проектно-розрахунковому розділі приведені основи передачі дискретних даних, протоколи обміну маршрутною інформацією стека TCP/IP, також було порівняно мережеві протоколи RIP і OSPF.

В економічному розділі розглянуто економічне обгрунтування організаційно-технічних заходів, пов’язаних з розробкою комп’ютерної мережі на основі мережевого протоколу RIP.

В розділі з охорони праці розглянуто: охорону праці в Україні, вимоги до території підприємства та виробничих будівель, та інші основні питання охорони праці на підприємстві. Також було розраховано штучне освітлення приміщення.

В розділі з охорони навколишнього середовища перелічується фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення цьго впливу і перспективні напрямки, щодо поширення техногенною навантаженню на довкілля.

Протокол RIP

  ЛОМ. Передача даних, побудова локальних мереж на основі мережевого протоколу RIP (unknown, 680 hits)


Оставить комментарий