Локальні обчислювальні мережі. Побудова локальної мережі по технології Wi-Fi.

Анотація
Пояснювальна записка містить 83 сторінки, 6 таблиць, 1 рисунок,
14 джерел.
В загальному розділі розглянуто передача голосу через IP-мережу, проблеми використання мережі передачі даних. З поширенням ЕОМ неважко пророчити ріст у потребі передачі даних. Використання локальних обчислювальних мереж дозволяє полегшити доступ до пристроїв кінцевого устаткування даних. Ці пристрої не тільки ЕОМ, але й інші пристрої, звичайно використовуються в установах, такі, як принтери, графобудівники й всі зростаюче число електронних пристроїв зберігання й обробки файлів і баз даних. Локальна мережа представляє канал і протоколи обміну даними для зв’язку робочих станцій і ЕОМ.
В проектно-розрахунковому розділі розглянуто архітектуру AVVID, моделі розгортання, комутації внутрішніх та зовнішніх викликів.
Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.
В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.
В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

  Loc_meregy_Wi_Fi (2.8 MiB, 395 hits)

Оставить комментарий