Грозозахист локальних комп’ютерних мереж

Реферат

Пояснювальна записка складає 93 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 20, додатки – 3, джерел – 15. Об’єкт проектування “Грозозахист локальних комп’ютерних мереж”. У загальному розділі приведено історію розвитку обчислювальних мереж та чим загрожує для них потрапляння блискавки. В спеціальному розділі описано розробку приладу грозозахисту локальних мереж та проведено розрахунок надійності безвідмовної роботи виробу. В економічному розділі проводився розрахунок собівартості виробу та доцільності його виготовлення. В охороні праці описані засоби охорони здоров’я людей на робочому місці, забезпечення безпеки та покращення умов праці. Також наведені норми естетичного оформлення робочих місць та необхідні інструкції для роботи з ПК. В охороні навколишнього середовища описується екологічна ситуація в Україні, наведений перелік факторів, що негативно впливають на стан навколишнього середовища і вказані перспективні напрямки щодо зменшення негативних впливів на довкілля. В цивільному захисті коротко розписані основні положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», а також описуються заходи збереження інформації такі, як антивірусні програми. В заходах по енергозбереженню описані заходи, які треба впровадити на підприємстві при виготовленні приладу з метою збереження електроенергії, газу і інших видів енергії.

  Грозозахист локальних комп’ютерних мереж (unknown, 720 hits)

Оставить комментарий