Автоматичний вимірювач малого струму

Анотація
Пояснювальна записка містить 89 сторінок, 8 таблиць, 3 рисунки, 6 джерел.
Об‘єктом проектування являється: розробка автоматичного вимірювача малого струму
В загальному розділі розглянуто загальні відомості про мікропроцесор та історія його розвитку
В проектно-розрахунковому розділі наведено принцип роботи автоматичного вимірювача малого струму, його призначення та технічні характеристики. Наведено розрахунок однофазного випрямляча малої потужності та розрахунок безвідмовної роботи пристрою.
Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.
В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.
В охороні навколишнього середовища описано вплив комп’ютерної техніки на організм, негативні фактори, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.
В інформаційному розділі були розглянуті основні засоби захисту інформації.
Розділ енергозбереження містить в собі положення Закону України “Про енергозбереження”.

  avtomat_vimiruv_strumu.pdf (unknown, 17 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Оставить комментарий