Грозозахист локальних комп’ютерних мереж

Реферат

Пояснювальна записка складає 93 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 20, додатки – 3, джерел – 15. Об’єкт проектування “Грозозахист локальних комп’ютерних мереж”. У загальному розділі приведено історію розвитку обчислювальних мереж та чим загрожує для них потрапляння блискавки. В спеціальному розділі описано розробку приладу грозозахисту локальних мереж та проведено розрахунок надійності безвідмовної роботи виробу. В економічному розділі проводився розрахунок собівартості виробу та доцільності його виготовлення. В охороні праці описані засоби охорони здоров’я людей на робочому місці, забезпечення безпеки та покращення умов праці. Також наведені норми естетичного оформлення робочих місць та необхідні інструкції для роботи з ПК. В охороні навколишнього середовища описується екологічна ситуація в Україні, наведений перелік факторів, що негативно впливають на стан навколишнього середовища і вказані перспективні напрямки щодо зменшення негативних впливів на довкілля. В цивільному захисті коротко розписані основні положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», а також описуються заходи збереження інформації такі, як антивірусні програми. В заходах по енергозбереженню описані заходи, які треба впровадити на підприємстві при виготовленні приладу з метою збереження електроенергії, газу і інших видів енергії.

  Грозозахист локальних комп’ютерних мереж (unknown, 525 hits)

Ошибка Krusader’s configuration file is in READ ONLY mode (why is that!?) Changed values will not be saved

Решение:

После запуска крысодера из консоли и от рута – естессно, его конфиги стали с владельцем root.
И при обычном запуске на изменение их прав просто нет.
Лечится сносом от рута конфига
sudo rm  ~/.kde/share/config/krusaderrc

Розробка комп‘ютеризованої системи обліку обороту товару за допомогою бази даних у середовищі C++Builder

Реферат

Пояснювальна записка містить: 88 сторінок, 9 таблиць, 7 рисунків, 15 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка комп‘ютеризованої системи обліку обороту товару на базі ПП «АТБ» за допомогою бази даних у середовищі C++Builder.

Розробка бази даних здійснювалась за допомогою обчислювальної техніки. База даних побудована за допомогою керування даних в середовищі С++Builder.

Середовище С++ Builder надає широкі можливості по створенню надбавок, пов‘язаних з обробкою бази даних. При цьому розробнику не обов’язково бути програмістом високого класу, а цілком достатньо мати уявлення про створення надбавок в середовищі Windows, а також володіти деякими звичками програмованої мови С++ Builder. В цьому випадку розробник досить швидко зможе оволодіти звичками по створенню надбавок с середовищі С++Builder, що дозволить виконувати автоматизації як простих, так і досить складних задач, пов‘язаних з обробкою даних.

В економічному розділі, проведені розрахунки, які підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно-технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

  Системи обліку обороту товару за допомогою бази даних (unknown, 562 hits)


Створення програмної розробки наочного представлення архітектури ПК як інноваційної технології в навчальному процесі

Реферат

Пояснювальна записка містить: 83 с., 5 табл., 2 додатки, 5 джерел.

В загальному розділі описано основні принципи 3DMaya6.5.

У проектно-розрахунковому розділі описано історію створення 3DSMax як могутній засіб для створення комп’ютерної графіки, у тому числі і навчальних відео роліків.

В економічному розділі дипломнорго проекту зроблено розрахунок вартості розробки навчального відео роліку у програмі 3DSmax .

У розділі “Охорона працi” описані основні положення Закону України ” Про охорону праці”, приведені вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття “заземлення” та “занулення”.

У розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення технологічного навантаження на довкілля.

У розділі “Цивільний захист” приведені основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, наведено характеристику антивірусної програми.

У розділі ” Енергозбереження” описано Закон України “Про енергозбереження” і розглянуто принцип захисту інформації на комп’ютері.

3DMaya6.5, 3DSMax

  3DMax створення комп_графіки (unknown, 14 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.Пристрій – тест елементів материнської плати

Тест елементів материнської плати. Розробка пристрію.

Пояснювальна записка містить 69  стор.,  рисунка, 12 джерел.

У даному дипломному проекті розглядається проблема побудови пристрою для навчання та перевірки знань студентів компонентам материнської плати. Реалізація запропонованого проекту дозволить більш наглядно навчати студентів та перевіряти їх знання. Але створення даного пристрою має свої труднощі. Оскільки пристрій використовує електричну стум то виникає проблема з захистом від ураження током, потрібно сурове дотримання правил по охороні праці. Треба пам’ятати, що від цього не повинні страждати студенти та викладачі, зручність користування.

Загальний розділ містить характеристику материнської плати. Описується розвиток материнських плат.

В проектно-розрахунковому розділі описується конкретно за вибрану материнську плату та її компоненти, також функціональна схема пристрою.

В економічному розділі представлено розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність створення даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також розглянуто заходи щодо покращення умов праці користувачів ВДТ.

Північний міст 945G, Південний міст ICH7, Оперативна пам’ять, Інтерфейс PCI Express, Інтерфейс SATA, Звукова карта, Мережна карта, USB2.2.9. ATA BIOS, Socket T

  Пристрій – тест елементів материнської плати (unknown, 338 hits)