Розробка електронної комп’ютеризованої бази даних обліку навчального навантаження викладачів


Реферат

В загальному розділі розглянуто основи розвитку середовища C++Builder та баз даних.

В проектно-розрахунковому розділі розглянута розробка програмного забезпечення для створення бази даних обліку навчального навантаження викладачів в середовищі C++Builder. В економічному розділі розроблено розрахунок собівартості розробки программного продукту.

В розділі охорони праці розглянут аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

В розділі охорони навколишнього середовища розроблено перелік факторів, що впливають на навколишнє середовище, а саме вплив комп’ютера на організм людини.

В розділі цивільного захисту розглянуто захист інформації бази даних. В розділі заходів з енергозбереження розглянуто характеристика енергозберігаючого вінчестеру. Borland C++ Builder, база даних.

  База даних обліку навчального навантаження викладачів (465.5 KiB, 116 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Конфігурація, збірка, налагодження ПЕОМ та порівняльні характеристики комплектуючих

Реферат

Пояснювальна записка містить: 99 с., 3 табл., 9 джерел.

В загальному розділі описано устрій персонального комп’ютера та його види, розглянуто компоненти комп’ютера: корпус, материнська плата, накопичувачі на жорстких дисках, пам’ять, відеоадаптери, процесори.

У проектно-розрахунковому розділі описано теорію побудови Автоматизованих Робочих Місць, описан аналіз принципів АРМ на базі ПК, а також класифікація АРМ та мовні засоби АРМ.

У економiчному розділі представлений розрахунок собівартості розробки, впровадження і встановлення комп’ютерної мережі на підприємстві.

У розділі “Охорона працi” описана охорона праці в Україні, територія підприємства, небезпечні та шкідливі виробничі фактори, індивідуальний захист, пожежна безпека, а також розглянуті поняття “заземлення” та “занулення”.

У розділі з охорони навколишнього середовища описана загально – екологічна ситуація в Україні, перспективні напрямки щодо зменшення негативного впливу на довкілля, а також, перелік факторів, що негативно впливають на стан навколишнього середовища.

У розділі “Цивільний захист” приведені основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, наведені елементи мережевої безпеки.

У розділі ” Енергозбереження” описано головні положення Закону України “Про енергозбереження” і розглянуто принцип захисту інформації на комп’ютері.

ЕОМ у керуванні виробництвом та теорія побудови Автоматизованих Робочих Місць (АРМ)

  АРМ на базі ПК (363.4 KiB, 169 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Протокол керування передачею (TCP) – надійний протокол спілкування між хост-комп’ютерами в комунікаційних комп’ютерних мережах з комутацією пакетів, а також у системах, що поєднують такі мережі

Реферат

Пояснювальна записка складається з 103 сторінок, рисунків – 11, таблиць – 7, джерел – 12.

Протокол керування передачею (TCP) призначений для використання як надійний протокол спілкування між хост-комп’ютерами в комунікаційних комп’ютерних мережах з комутацією пакетів, а також у системах, що поєднують такі мережі.

TCP – це протокол забезпечення надійності прямих з’єднань, створений для багаторівневої ієрархії протоколів, що підтримують міжмережеві додатки. Протокол TCP забезпечує надійність комунікацій між парами процесів на хост-комп’ютерах, включених у різні комп’ютерні комунікаційні мережі, які об’єднані в єдину систему.

В економічному розділі були представлені розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність створення даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також були розглянуті заходи щодо покращення умов праці користувачів ВДТ.

Елементи системи об’єднаних мереж, протокол керування передачею (TCP).

  Протокол керування передачею (TCP) (371.0 KiB, 680 hits)

Пристрій вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515


Реферат

Пояснювальна записка містить 87 сторінок, 5 таблиць, 1 рисунок, 12 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка пристрою вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515.

В загальному розділі розглянуто структуру мікроконтролеру, роботу мікро -контролера та роботу в CodeVision AVR.

В проектно-розрахунковому розділі описано доступ до регістрів вводу – виводу, функції LCD, приведена розробка проекту KeyPad.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано вплив комп’ютерної техніки на організм, негативні фактори, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційному розділі було розкрито поняття інформаційної безпеки та заходи їх впровадження.

Розділ енергозбереження містить в собі положення Закону України “Про енергозбереження” та описані енергозберігаючі пристрої.

Генератор тактового сигналу (GCK); процесор (CPU|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання програми виконаної за технологією Flash, (FlаshRoom): оперативно запам’ятовуючий пристрій статистичного типу для зберігання даних (SRAM|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання даних, виконаний за технологією EEPROM| (EEPROМ|): набір периферійних| пристроїв|устроїв| для введення і виведення даних і керуючих сигналів, і виконання інших функцій.

  Пристрій вводу дискретної інформації АТ 90S8515 (unknown, 1,190 hits)
Розробка комп’ютерного вимірювального комплексу

Реферат

Пояснювальна записка містить 73 сторінки, 9 таблиць, 4 рисунки, 16 джерел.

Об’єктом проектування являється: комп’ютерний вимірювальний комплекс розроблений призначений для налаштування та вимірювань параметрів аудіоапаратури.

Комп’ютерний вимірювальний комплекс в програмі «SoundGen» 4.43 версії. Розроблена програма, має об’єм| всього 330Кбайт разом з коротким керівництвом на російській і англійській мовах.

У економічному розділі дипломного проекту зроблено розрахунок собівартості програмного забезпечення.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище та організм людини, розглянули можливі заходи для покращення праці роботи за комп’ютером без шкоди для здоров’я.

В розділі цивільний захист розглянуті Основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», захист інформації.

В розділі енергозбереження йдеться про використання енергозберігаючих технологій.

Прилади складаються з цифрових та аналогово-цифрових перетворювачів (ЦАП і АЦП), керуючих програм, які працюють в операційній системі Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP. В базовому варіанті використовуються АЦП та ЦАП звукової системи комп’ютера. Програмне забезпечення даного комплексу працює в програмі «SoundGen» 4.43 версії.

  Вимірювальний комплекс (unknown, 179 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.