Методи діагностики ліній передачі даних в комп’ютерних мережах. Тестер кабелю “кручена пара”


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 10 таблиць, 27 рисунків, 10 джерел.

Даний дипломний проект присвячений методам діагностики ліній передачі даних в комп’ютерних мережах, та розробці тестера компьютерного локального кабеля типу “кручена пара”.

У дипломному проекті висловлені основні методи діагностики ліній передачі даних, середовище передачі даних в локальних мереж, структури та топології локальних мереж та розроблено тестер компьютерного локального кабеля типу “кручена пара”.

Для підвищення ефективності та надійності роботи комп’ютерної мережі з локальним кабелем “кручена пара” пропонується розробка тестера кабеля типу “кручена пара”.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В розділі охорона праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі охорона навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА, ТОПОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КРУЧЕНА ПАРА, СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ.

  Тестер кабелю “кручена пара” (unknown, 430 hits)

Організація однорангової обчислювальної мережі для малого офісу

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить 133 сторінок, 18 таблиць, 28 малюнків, 14 джерел.

Об’єктом розробки є організація однорангової обчислювальної мережі для малого офісу. Широке впровадження персональних комп’ютерів привело до необхідності обміну інформацією, оброблюваною на різних комп’ютерах. Як перенести великий об’єм інформації з одного комп’ютера на іншій? Як роздрукувати інформацію, якщо всього один принтер? Як надати всім комп’ютерам вихід в Інтернет? Ці і багато інші проблеми вирішують комп’ютерні мережі.

Комп’ютерна мережа – це з’єднання двох або більше комп’ютерів для вирішення наступних задач:

  • обмін інформацією;
  • загальне використовування програмного забезпечення;
  • загальне використовування устаткування (принтери, модеми, диски і т.п.).

Розрахунки, в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.

WINDOWS XP, ТОПОЛОГІЯ, ОДНОРАНГОВА МЕРЕЖА, LAN

  Однорпнгова мережа (unknown, 425 hits)


Розробка локальної мережі

Локальна обчислювальна мережа

Пояснювальна записка містить _68_ сторінок _3_ таблиць __10__ рисунків __15___ джерел.

Дипломна робота присвячена розробці локальної мережі на підприємстві .

В роботі висловлені основні принципи підприємницької діяльності передбачуваного підприємства, його організаційна структура, проведений аналіз фінансового стану.

Для підвищення ефективності роботи фірми пропонується розробка і упровадження на підприємстві локально-обчислювальної мережі, яка дозволить оптимізувати процеси документообігу, діловодства і бухгалтерського обліку.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описане перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, Windows 2000 Server, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛОМ, DHCP, UTP

  Розробка локальної мережі (unknown, 1,089 hits)


Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

Локальна обчислювальна мережа по технології ADSL

Пояснювальна записка містить 113 сторінок, 8 таблиць, 35 рисунків, 7 джерел.

Дипломна робота присвячена організації локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL з виходом до Інтернету.

В роботі були розглянуті питання про принципи організації ADSL, необхідної швидкості передачі даних, а приведені розрахунки показують, що вибраний варіант побудови мережі доступу повністю задовольняє вимогам по пропусканню навантаження проектованої мережі.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходь з поліпшенням розуму праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описів перелік чинників впливаючи на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ADSL, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛВС, протокол DHCP, МОДЕМ.

  Організація локально-обчислювальних мереж за допомогою технології ADSL (unknown, 472 hits)