Термінальні розв’язання на базі тонких клієнтів для учбових організацій з обмеженим бюджетом

Реферат

Пояснювальна записка містить: 80 с., 18 рис., 8 табл., 9 джерел.

У загальному розділі описані поняття термінального доступу та його історія. Різні проекти термінальних вирішень фірми Ncomputing.

У проектно-розрахунковому розділі описана необхідність впровадження термінальних рішень на базі тонких клієнтів, обладнання та програмне забезпечення мережі.

У економічному розділі представлений розрахунок собівартості виконання проекту термінальних рішень.

У розділі «Охорона праці» описані основні положення Закону України «Про охорону праці», приведені вимоги до території підприємства, аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів
на підприємстві, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття «заземлення» та «занулення».

У розділі з охорони навколишнього середовища описані фактори, що негативно впливають на людину та навколишнє середовище, представлені заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

У розділі «Захист інформації» приведені системи захисту інформації.

У розділі «Заходи з енергозбереження» описано технології щодо енергозбереження та мінімізація споживання енергії.


  tonki_klient.pdf (unknown, 500 hits)