Модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері

Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313

Пояснювальна записка – 89 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 15, джерел – 12, таблиць – 5, додатків – 2. Об’єкт проектування – модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері.

У загальній частині надана класифікація мікроконтролерів, розглянуті структурні схеми мікроконтролерів, наведений опис мікроконтролерів AVR, охарактеризовані режими роботи мікроконтролерів AVR, описана структурна схема контролера ATtiny2313 сімейства AVR фірми Atmel.

В проектно-розрахунковій частині розглянутий модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері. Мікроконтролер ATtiny2313 приймає ці сигнали і перетворює їх на необхідні для подачі на виводи індикатора. Також був розрахований однофазний випрямляч малої потужності та була розрахована надійність і побудований графік безвідмовної роботи даного пристрою.

Розрахунки, проведені в економічній частині, підтвердили доцільність запропонованих організаційно–технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описаний стан навколишнього середовища в Україні, розглянутий фізичний вплив електронної техніки на організм людини.

У частині «Заходи з енергозбереження» описані завдання законодавства про енергозбереження та управління у цій сфері.

У частині «Захист інформації» приведений комплекс заходів, проведених із метою запобігання знищенню інформації.

  Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313 (unknown, 257 hits)


Пристрій вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515


Реферат

Пояснювальна записка містить 87 сторінок, 5 таблиць, 1 рисунок, 12 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка пристрою вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515.

В загальному розділі розглянуто структуру мікроконтролеру, роботу мікро -контролера та роботу в CodeVision AVR.

В проектно-розрахунковому розділі описано доступ до регістрів вводу – виводу, функції LCD, приведена розробка проекту KeyPad.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано вплив комп’ютерної техніки на організм, негативні фактори, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційному розділі було розкрито поняття інформаційної безпеки та заходи їх впровадження.

Розділ енергозбереження містить в собі положення Закону України “Про енергозбереження” та описані енергозберігаючі пристрої.

Генератор тактового сигналу (GCK); процесор (CPU|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання програми виконаної за технологією Flash, (FlаshRoom): оперативно запам’ятовуючий пристрій статистичного типу для зберігання даних (SRAM|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання даних, виконаний за технологією EEPROM| (EEPROМ|): набір периферійних| пристроїв|устроїв| для введення і виведення даних і керуючих сигналів, і виконання інших функцій.

  Пристрій вводу дискретної інформації АТ 90S8515 (unknown, 1,625 hits)
Розробка програмного забезпечення на мові Асемблер для кодування контролерів PIC 16xxx

Реферат

Пояснювальна записка містить 90 сторінок, 4 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно – розрахунковому розділі розглянуто мову Асемблер, склад команд та порядок виконання операцій.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки програмного продукту.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено джерело безперебійного живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Программирование PIC-16XX (unknown, 433 hits)

Розробка МПС для автоматизованого збору інформації

Реферат

Пояснювальна записка містить 95 сторінок, 10 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно — розрахунковому розділі описано архітектуру інтелектуальних систем, принципи роботи систем автоматичного керування.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки і впровадження системи автоматизації.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та доведення забруднюючих факторів до ГДК.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено опис пристроїв для захисту інформації при екстремальних умовах у мережі живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Розробка мікропроцесорної системи на основі мікро контролера (unknown, 780 hits)