Модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері

Керування індекатром на мікроконтролері ATtiny2313

Пояснювальна записка – 89 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 15, джерел – 12, таблиць – 5, додатків – 2. Об’єкт проектування – модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері.

У загальній частині надана класифікація мікроконтролерів, розглянуті структурні схеми мікроконтролерів, наведений опис мікроконтролерів AVR, охарактеризовані режими роботи мікроконтролерів AVR, описана структурна схема контролера ATtiny2313 сімейства AVR фірми Atmel.

В проектно-розрахунковій частині розглянутий модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері. Мікроконтролер ATtiny2313 приймає ці сигнали і перетворює їх на необхідні для подачі на виводи індикатора. Також був розрахований однофазний випрямляч малої потужності та була розрахована надійність і побудований графік безвідмовної роботи даного пристрою.

Розрахунки, проведені в економічній частині, підтвердили доцільність запропонованих організаційно–технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описаний стан навколишнього середовища в Україні, розглянутий фізичний вплив електронної техніки на організм людини.

У частині «Заходи з енергозбереження» описані завдання законодавства про енергозбереження та управління у цій сфері.

У частині «Захист інформації» приведений комплекс заходів, проведених із метою запобігання знищенню інформації.

  Модуль керування рідкокристалічним індикатором на мікроконтролері (999.5 KiB, 10 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Пристрій вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515


Реферат

Пояснювальна записка містить 87 сторінок, 5 таблиць, 1 рисунок, 12 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка пристрою вводу дискретної інформації з використанням матричної клавіатури на базі мікроконтролера АТ 90S8515.

В загальному розділі розглянуто структуру мікроконтролеру, роботу мікро -контролера та роботу в CodeVision AVR.

В проектно-розрахунковому розділі описано доступ до регістрів вводу – виводу, функції LCD, приведена розробка проекту KeyPad.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано вплив комп’ютерної техніки на організм, негативні фактори, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційному розділі було розкрито поняття інформаційної безпеки та заходи їх впровадження.

Розділ енергозбереження містить в собі положення Закону України “Про енергозбереження” та описані енергозберігаючі пристрої.

Генератор тактового сигналу (GCK); процесор (CPU|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання програми виконаної за технологією Flash, (FlаshRoom): оперативно запам’ятовуючий пристрій статистичного типу для зберігання даних (SRAM|); постійний запам’ятовуючий пристрій для зберігання даних, виконаний за технологією EEPROM| (EEPROМ|): набір периферійних| пристроїв|устроїв| для введення і виведення даних і керуючих сигналів, і виконання інших функцій.

  Пристрій вводу дискретної інформації АТ 90S8515 (unknown, 1,227 hits)
Розробка програмного забезпечення на мові Асемблер для кодування контролерів PIC 16xxx

Реферат

Пояснювальна записка містить 90 сторінок, 4 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно – розрахунковому розділі розглянуто мову Асемблер, склад команд та порядок виконання операцій.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки програмного продукту.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено джерело безперебійного живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Программирование PIC-16XX (unknown, 305 hits)

Розробка МПС для автоматизованого збору інформації

Реферат

Пояснювальна записка містить 95 сторінок, 10 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно — розрахунковому розділі описано архітектуру інтелектуальних систем, принципи роботи систем автоматичного керування.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки і впровадження системи автоматизації.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та доведення забруднюючих факторів до ГДК.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено опис пристроїв для захисту інформації при екстремальних умовах у мережі живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Розробка мікропроцесорної системи на основі мікро контролера (unknown, 645 hits)