Побудови локальної обчислювальної мережі зі змішаною топологією сегментів (100 Base TX, 10 Base 2)

Мета курсового проекту – показати можливості сучасного устаткування для побудови локальної обчислювальної мережі зі змішаною топологією сегментів (100 Base TX/100 – 10 Base 2/150 – 10 Base 2/185) , розкрити технологічні особливості прокладання СКС .

Вибрана кабельна система відповідає стандарту на побудову структурованих кабельних систем для промислових будівель – ANSI/EIA/TIA – 586B. Основний акцент при виборі кабельної системи зроблений на мідну. Був зроблений детальний порівняльний аналіз устаткування, пропонованого різними компаніями і на зібраних даних вибраний оптимальний склад устаткування з урахуванням наступного розширення мережі. Особлива увага в проекті приділена виявленню можливих обмежень пропускної спроможності мережі і способам їх усунення.

Також в проекті були розглянуті заходи по монтажу і прокладенню кабельної системи.


 

  Змішана топологія (неизвестен, 379 hits)

Аналіз використання пропускної здатності ЛОМ

Аналіз пропускної здатності локальної обчислювальної мережі (ЛОМ)

Пояснювальна записка – 78 с.

В даному дипломному проекті використано: рисунків – 8, джерел – 7.

У даному дипломному проекті розглядається структура та принцип роботи аналізатора протоколів. Дана програма може значно полегшити процес моніторингу за мережею.

Загальний розділ містить порівняльну характеристику аналізаторів протоколів та основні режими Observer.

В проектно-розрахунковому розділі детальніше описується процеси роботи аналізатора протоколів. Розрахунки процесів аналізатора протоколів. Відображені вікна Observer.

В економічному розділі представлено розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність впровадження програмного продукту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також розглянуто заходи щодо покращення умов праці користувачів ПК.

Інформаційна безпека – розділ в якому описується основні причини втрати інформації та способи захисту інформації.

В розділі засоби з енергозбереження описуються основні засоби що дозволяють економити електроенергію.

Observer 8

  Аналіз використання пропускної здатності ЛОМ (неизвестен, 484 hits)

Розробка локальної мережі

Локальна обчислювальна мережа

Пояснювальна записка містить _68_ сторінок _3_ таблиць __10__ рисунків __15___ джерел.

Дипломна робота присвячена розробці локальної мережі на підприємстві .

В роботі висловлені основні принципи підприємницької діяльності передбачуваного підприємства, його організаційна структура, проведений аналіз фінансового стану.

Для підвищення ефективності роботи фірми пропонується розробка і упровадження на підприємстві локально-обчислювальної мережі, яка дозволить оптимізувати процеси документообігу, діловодства і бухгалтерського обліку.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описане перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходь та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, Windows 2000 Server, ТОПОЛОГІЯ, CSMA/CD, Ethernet, ЛОМ, DHCP, UTP

  Розробка локальної мережі (неизвестен, 1,209 hits)