Програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 7 таблиць, 16 рисунків, 17 джерел.

Об’єкт проектування: комп’ютеризовані бази даних.

Предмет проектування: програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows за допомогою бази даних у середовищі C++Builder.

Середовище С++ Builder надає широкі можливості по створенню додатків, пов’язаних з обробкою бази даних. При цьому розробнику не обов’язково бути програмістом високого класу, а цілком достатньо мати уявлення щодо створення програмних додатків для середовища Windows, а також володіти деякими навичками програмування на мові С++ Builder.

В економічному розділі, проведені розрахунки, які підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В розділі з охорони праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі з цивільного захисту розглянуті Основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», захист інформації.

В розділі з охорони навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

В розділі з енергозбереження наведені впровадження енергозберігаючих технологій.

C++Builder

  cifrovi_zvit.pdf (unknown, 6 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.