Розробка автоматизованої інформаційної системи

Автоматизація інформаційної системи

Вступ

01. Загальний розділ

Розглянуто пам’ять мікроконтролеру, особливості включення МК і призначення виводів, регістри загального призначення.

02. Проектно-розрахунковий розділ

Наведено зв’язок мікроконтролеру і комп’ютеру по каналу RS-232, наведений режим роботи МК з послідовним каналом, програма для мікроконтролеру, діаграма станів пристрою та програма для ПК.

03. Економічний розділ

Представлено розрахунки витрат, пов’язані з розробкою програмного продукту.

04. Охорона праці

Описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

05. Охорона навколишнього середовища

Описано перелік чинників впливаючи на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

06. Графічна частина

Лист 1. Вид друкованої плати

Лист 2. Схема електрична принципова

Лист 3. Витрати на розробку електронного приладу

07. Рекомендована література:

1.       Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. — К. “ВІКАР”, 2001, — 178с.

2.       Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. — К.:КНЕУ, 2000. — 528с.

3.       Примак Т.О. Економіка підприємств. — К.: МАУП, 1999. — 108с.

4.       Самуельсон П., Економіка. — Львів: Світ, 1993, — 829с.

  Avtom_inform_system (unknown, 26 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Проект бензольного скрубера вловлювання бензольних вуглеводнів з коксового газу з дерев’яною хордовою насадкою

Вловлювання бензольних вуглеводнів з коксового газу

Вступ …………………………………………………………………………………………….

1. Загальна частина………………………………………………………………………….

1.1. Засоби вловлювання вуглеводнів із к.г……………………………………

1.2. Конструкція скруберів…………………………………………………………..

1.3. Техніка безпеки…………………………………………………………………….

2. Розрахункова частина…………………………………………………………………..

2.1. Матеріальний розрахунок………………………………………………………

2.2. Визначення поверхні абсорбції і розмірів скруберів………………….

Висновки ………………………………………………………………………………………

Перелік посилань…………………………………………………………………………….

  Skruber (992.5 KiB, 384 hits)

Капітальний ремонт механічного обладнання конверторного цеху ДМКД

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………………….

1. Загальна частина……………………………………………………………………………

1.1. Коротка характеристика цеху…………………………………………………….

1.2. Технологічний процес конвертерного цеху………………………………….

1.2.1. Міксерне відділення………………………………………………………………

1.2.2. Відділення шихтових магнітних матеріалів…………………………….

1.2.3. Конвертерне відділення…………………………………………………………

1.2.4. Відділення позаагрегатної обробки сталі………………………………..

1.2.5. Відділення розливання сталі в злитки…………………………………….

1.2.6. Відділення підготовки і ремонту розливних ковшів…………………

1.2.7. Помольне відділення…………………………………………………………….

1.2.8. Відділення безупинного розливання сталі………………………………

1.2.9. Вантажопотоки цеху……………………………………………………………..

1.3. Механічне устаткування конвертерного цеху………………………………

1.3.1. Відділення магнітних матеріалів…………………………………………….

1.3.2. Міксерне відділення………………………………………………………………

1.3.3. Конвертерне відділення…………………………………………………………

2. Спеціальна частина…………………………………………………………………………

2.1. Обґрунтування і вибір конструкції машини (механізму)……………….

2.2. Конструкція і принцип роботи машини (механізму)……………………..

2.3. Розробка системи змащування, вибір мастильних матеріалів. Карта

змащування……………………………………………………………………………..

2.4. Технічне обслуговування і ремонт машин (механізму)…………………

2.5. Шляхи підвищення зносостійкості деталей…………………………………..

3. Розрахункова частина…………………………………………………………………….

3.1. Визначення потужності електродвигуна механізму………………………

3.2. Кінематичний розрахунок приводу…………………………………………….

3.3. Розрахунок деталей механізму на міцність………………………………….

3.4. Розрахунок і вибір муфти…………………………………………………………..

4. Організація виробництва………………………………………………………………..

4.1. Підготовка до капітального ремонту…………………………………………..

4.2. Організація капітального ремонту обладнання……………………………

4.3. Капітальний ремонт по розосередженому графіку……………………….

4.4. Розробка поопераційного графіка капітального ремонту обладнання

5. Економіка виробництва…………………………………………………………………..

5.1. Шляхи зниження……………………………………………………………………….

5.2. Розрахунок чисельності ремонтних робітників…………………………….

5.3. Розрахунок витрат на капітальний ремонт обладнання………………..

5.4. Розрахунок економічної ефективності…………………………………………

6. Цивільна оборона…………………………………………………………………………..

Література

  Kap_remont_konvertor (4.1 MiB, 608 hits)

“ВКонтакте” сделади обрезание

Отныне пройти регистрацию в социальной сети ВКонтакте можно будет лишь по приглашениям. Как сообщил создатель сайта Павел Дуров, часть пользователей уже получила право приглашать новых участников; другие получат ограниченное количество приглашений с течением времени.На тех пользователях, у которых уже есть аккаунты в соцсети, эти нововведения особо не отразятся. Впрочем, если работа по искоренению спама на сайте даст положительные результаты, владельцам “белых” аккаунтов не придется столь часто отбиваться от назойливых ботов.Несмотря на огромное количество аккаунтов, Facebook пока остается более бизнес-ориентированным проектом, нежели российская социальная сеть ВКонтакте . Кроме того, борьба против спама «вконтакте» не прекращается. Видимо, отчаявшись усмирить злостных ботов, спамеров и прочих злодеев, администрация закрыла регистрацию, внедрив систему «инвайтов», как в старые добрые времена.

ПДД 2010: Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями

Правила дорожного движения (УКРАИНА) с комментариями и иллюстрациями (6 1/2 издание исправленное и дополненное) по состоянию на 1 января 2010 года

В книге приводятся разъяснения требований Правил дорожного движения Украины, введенных в действие 1 января 2002 г. с изменениями по состоянию на 1 октября 2008 г. и с учетом Конвенции о дорожном движении, действующего в сфере дорожного движения Закона Украины “О дорожном движении”, Государственных стандартов и иных нормативных актов.

Дополнительное описание:
Книга представляет собой неофициальный перевод текста Правил дорожного движения, снабженный подробными комментариями, разъяснениями и цветными иллюстрациями, отражающими реальные дорожные ситуации.
Предназначена для студентов высших учебных заведений, преподавателей автошкол и курсов по подготовке водителей, общеобразовательных средних школ, лицеев и гимназий, инженерно-технических работников автотранспортных предприятий, водителей транспортных средств для повышения их профессионального уровня, а также лиц, которые проходят подготовку для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами всех категорий, в том числе и в индивидуальном порядке. Может быть использована широким кругом участников дорожного движения в качестве пособия для углубленного изучения правил дорожного движения.

Авторы: З.Д. Дерех, В.Ф. Душник
Год выпуска: 2010
Язык: Русский
Формат: PDF

  pdd 2010 (unknown, 626 hits)