Організація FTP серверу для локальної мережі

Анотація

Пояснювальна записка складається з 66-сторінок, 9-рисунків,

3-таблиці, 6-джерел.

Об’єктом проектування являється : Організація FTP серверу на підприємстві

Локальна обчислювальна мережа, або скорочено, ЛОМ – це група комп’ютерів, об’єднаних спільно використовуваним середовищем передачі даних, як правило, кабелем. Використовуючи єдиний кабель, кожен комп’ютер вимагає тільки однієї точки підключення до мережі, при цьому він може повноцінно взаємодіяти з будь-яким іншим комп’ютером у групі.

Основне призначення будь-якої комп’ютерної мережі, в тому числі локальної, – надання інформаційних та обчислювальних ресурсів підключеним до неї користувачам, а саме: спільне використання програм, спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

В загальній частині виконується опис різновидів  FTP серверів, а також обладнання і інструмент для локальних мереж.

В розрахунковій частині описується проектування FTP серверу (а саме: налаштування FTP серверу).

  Org_FTP_servera (unknown, 205 hits)

Локальні обчислювальні мережі. Побудова локальної мережі по технології Wi-Fi.

Анотація
Пояснювальна записка містить 83 сторінки, 6 таблиць, 1 рисунок,
14 джерел.
В загальному розділі розглянуто передача голосу через IP-мережу, проблеми використання мережі передачі даних. З поширенням ЕОМ неважко пророчити ріст у потребі передачі даних. Використання локальних обчислювальних мереж дозволяє полегшити доступ до пристроїв кінцевого устаткування даних. Ці пристрої не тільки ЕОМ, але й інші пристрої, звичайно використовуються в установах, такі, як принтери, графобудівники й всі зростаюче число електронних пристроїв зберігання й обробки файлів і баз даних. Локальна мережа представляє канал і протоколи обміну даними для зв’язку робочих станцій і ЕОМ.
В проектно-розрахунковому розділі розглянуто архітектуру AVVID, моделі розгортання, комутації внутрішніх та зовнішніх викликів.
Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.
В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.
В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, які впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

  Loc_meregy_Wi_Fi (2.8 MiB, 259 hits)

DropBox – on-line хранилище ваших файлов локальной сети

dropbox

Обмен файлами, фотографиями, видео и музыкой через интернет уже давно стал привычным для многих пользователей делом. Однако иногда требуется синхронизировать файлы меду несколькими компьютерами, например, в офисе и дома, или одновременно работать с одними и теми же документами разным людям из далеких уголков мира. Конечно, можно пользоваться Google Docs или электронной почтой, но намного удобнее установить на компьютер бесплатную программу Dropbox.

Официальный сайт Dropbox – http://www.getdropbox.com. Получить подробную информацию о программе и посмотреть видеоролик о работе в ней можно здесь: https://www.getdropbox.com/tour.
Dropbox работает на компьютерах с операционными системами Windows, Linux, Mac и даже на iPhone. Основное назначение Dropbox – синхронизация папок и файлов между несколькими компьютерами вне зависимости от установленных на них операционных системах. Все файлы, скопированные в папку Dropbox на локальном ПК, оказываются в вашем персональном online хранилище на защищенном сервере в интернете. Их можно посмотреть как через браузер, так и установив Dropbox на любом компьютере. В этом случае программа тут же автоматически скопирует нужные документы с сервера на жесткий диск этого ПК.
Dropbox также позволяет открывать доступ к отдельным папкам и файлам другим пользователям программы и вести совместную работу с документами, быстро загружать файлы на сервер и давать ссылку для их скачивания любому человеку, а также создавать в вашем online хранилище Dropbox новые папки и файлы, переименовывать их, редактировать и удалять. Несмотря на английский интерфейс пользоваться Dropbox очень просто, единственное, что нужно для работы программы – постоянное подключение к интернету.
Скачать последнюю версию Dropbox можно по этой ссылке: http://www.getdropbox.com/downloading.

Читать далее

Модернізації корпоративної мережі

Анотація

В даному дипломному проекті розглянуті питання модернізації корпоративної мережі.

Дана тема має важливе значення для подальшого розвитку школи. На сьогодні розробка і впровадження локальних інформаційних систем є одним з найцікавіших і важливіших завдань у області інформаційних технологій. З’являється потреба у використанні новітніх технологій передачі інформації.  Інтенсивне використання інформаційних технологій вже зараз є сильним аргументом в конкурентній боротьбі, що розвернулася на світовому ринку.

Особлива увага приділена питанням безпеки і адміністрування мережі.

Як ОС вибрано сервера Windows NT Server,  оскільки ця ОС наибільш надійна і більша кількість сучасного ПЗ розраховано на цю ОС. Окрім ОС Windows NT володіє гнучкістю, що дозволяє розширювати, звужувати або розподіляти серверні системи без збитку для багатофункціональності і співвідношення ціна/швидкодія для платформи операційної системи.

В загальному розділі описується зрівняльна характеристика операційних систем Windows NT та Linux, розподілена система серверів імен (DNS), настройка і конфігурація DNS сервера.

Проектно-розрахунковий розділі містить інформацію про планування та розробку локальних обчислювальних мереж, захист інформації в мережі та загальні можливості користувачів в мережі під управлінням Windows NT.

В економічному розділі були представлені розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність модернізації даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також були розглянуті заходи щодо покращення умов праці користувачів.

  Korporat_merega (5.3 MiB, 281 hits)

Комп’ютеризована система обліку матеріальних ресурсів

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Вступ

01. Загальний розділ.

Описана побудова баз даних за допомогою керування даних в середовищі С++Builder.

02. Проектно-розрахунковий розділ.

Розробка комп‘ютеризованої системи обліку матеріальних ресурсів в умовах фірми «Калібрі»

03. Економічний розділ.

Представлено розрахунки витрат, пов’язані з розробкою програмного продукту.

04. Охорона праці.

Описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

05. Охорона навколишнього середовища.

Описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

06. Графічна частина

Лист 1. Блок-схема для створення бази даних

Лист 2. Лістинг програми

Лист 3. Склад витрат на розробку програмного продукту

07. Рекомендована література:

1. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К. “ВІКАР”, 2001, – 178с.

2. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2000. – 528с.

3. Примак Т.О. Економіка підприємств. – К.: МАУП, 1999. – 108с.

4. Самуельсон П., Економіка. – Львів: Світ, 1993, – 829с.

5. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор‘єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 

  Komp_system_obliku_mat_resursiv (5.4 MiB, 410 hits)