Размеры мебельных фасадов МДФ

MDF фасады

Лицом любого вида корпусной мебели неизменно является ее фасадная часть. Она может быть выполнена из различных материалов, являться цельной или сборной из элементов. С точки зрения практичности цельные фасады из MDF (МДФ) – наиболее распространенный вид фасадов для кухонных гарнитуров и не только.  Это обусловлено высокой температурно- и влагостойкостью, привлекательным внешним видом и удобством эксплуатации. Дверцы, витрины, ящики изготавливаются по определенным стандартным размерам, которыми можно воспользоваться и не ломать голову при создании фасадов вашей мебели.

  МДФ фасады (18.8 KiB, 512 hits)

Розробка проекту LAN мережі стандарту 802.11

LAN мережа стандарту 802.11

Об’єктом проекту є розробка безпровідної мережі по стандарту 802.11в для малого бізнесу. Необхідність обміну інформацією привело до широкого впровадження персональних комп’ютерів, ноутбуків, КПК. Як перенести швидко великий об’єм інформації з одного комп’ютера на іншій? Як надати всім комп’ютерам вихід в Інтернет? Ці і багато інші проблеми вирішують комп’ютерні мережі.

З’єднання між комп’ютерами здійснюється, як правило, за допомогою кабелю, але існують і інші технології; такі, як стандарт 802.11, який розглядається в цій роботі.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, що впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.

ОС WINDOWS, Wi-Fi, , ASUS WL-127 Wireless card, AirPlusXtremeG DI-624, INTERNET EXPLORER.

  розробка безпровідної мережі по стандарту 802.11в (unknown, 972 hits)

Гучномовний зв’язок на базі локальної комп’ютерної мережі

Гучномовний зв’язок

Пояснювальна записка містить: 78с., 13 рис., 7 табл., 10 джерел, 2 додатки

Система гучномовного зв’язку призначена для здійснення оперативного зв’язку із співробітниками в приміщеннях офісу, проведення селекторних переговорів і нарад не покидаючи робочого місця. Такі пристрої економлять масу часу. Вони використовуються там, де потрібний оперативний зв’язок: у офісах, складських приміщеннях, лікувальних установах і так далі.

В загальному розділі приведені структурні схеми систем селекторного зв’язку, описаний їх принцип дії. Розглянуті особливості роботи систем конференц-зв’язку «Конгрес» і «Альянс».

У проектно – розрахунковому розділі описаний принцип дії гучномовного зв’язку на базі локально обчислювальних мереж. Приведена технологія виготовлення друкованих плат, зроблений розрахунок надійності роботи системи гучномовного зв’язку.

В економічному розділі представлено розрахунок собiвартостi виготовлення і ціни реалізації системи гучномовного зв’язку.

В розділі з охорони працi розглянуто основні положення щодо закону «Про охорону праці на Україні», описані небезпечні фактори, що виникають, у процесі при роботі з ЕОМ, представлено способи покращення умов праці.

В розділі з навколишнього середовища представлено перелік факторів, які негативно впливають на довкілля та організм людини, яка працює з ЕОМ.

В розділах з енергозбереження та цивільного захисту представлено основні положення щодо цивільного захисту взагалі, способи те методи захисту інформації та програмне забезпечення, яке дозволяє захистити дані.

  Гучномовний зв’язок на базі локальної комп’ютерної мережі (unknown, 325 hits)


Розрахунок районної електричної мережі напругою 220 кВ

Реферат

Пояснювальна записка містить в собі 12 таблиць, 5 рисунків та 2 креслення графічної частини.

В пункті обґрунтування силових трансформаторів на підстанції електричної мережі, спочатку було вибрано трансформатори по типу та потужності, потім перевіряємо за приведеним навантаженням трансформаторів до сторони ВН. В попередньому виборі варіантів схем електричної мережі показано 8 варіантів можливих схем з’єднання. Із всіх варіантів було обрано для подальшого розрахунку варіант з кільцевим з’єднанням та варіант з кільцевим з’єднанням із двох ланцюговим відводом.

В подальшому розрахунку було обрано проводи по кожній з ділянок електричної мережі, а також перевірено їх допустимим струмовим навантаженням, нормальному та в найбільш суворих аварійних режимах.

Після вибору проводів робимо уточнюючий розрахунок обраних варіантів.

Шляхом техніко-економічного обґрунтування двох варіантів структурних схем електричної мережі вибрано варіант з кільцевим з’єднанням, так як він є більш економічно вигідним.

Обраний варіант використовуємо для розрахунку приведення навантаження до сторони ВН трансформаторів в режимі мінімальних нагрузок.

В пункті обґрунтування способів регулювання напруги приведені розрахунки регулювання напруги в максимальному і мінімальному навантажень.

Підстанція, трансформатор, активна потужність, реактивна потужність, номінальна напруга, ємнісна провідність, максимальний струм, приведені затрати, мінімальний режим, ступені регулювання напруги, собівартість електроенергії, вимикач.

  Розрахунок районної електричної мережі напругою 220 кВ (unknown, 332 hits)

ЛОМ. Передача даних, побудова локальних мереж на основі мережевого протоколу RIP

Реферат

Пояснювальна записка містить 93 сторінки; 8 таблиць; 5 рисунків, 15 джерел.

В загальному розділі розглянуті основні питання такі як: перші локальні мережі, модель OSI, вимоги, до сучасних обчислювальних мереж.

В проектно-розрахунковому розділі приведені основи передачі дискретних даних, протоколи обміну маршрутною інформацією стека TCP/IP, також було порівняно мережеві протоколи RIP і OSPF.

В економічному розділі розглянуто економічне обгрунтування організаційно-технічних заходів, пов’язаних з розробкою комп’ютерної мережі на основі мережевого протоколу RIP.

В розділі з охорони праці розглянуто: охорону праці в Україні, вимоги до території підприємства та виробничих будівель, та інші основні питання охорони праці на підприємстві. Також було розраховано штучне освітлення приміщення.

В розділі з охорони навколишнього середовища перелічується фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення цьго впливу і перспективні напрямки, щодо поширення техногенною навантаженню на довкілля.

Протокол RIP

  ЛОМ. Передача даних, побудова локальних мереж на основі мережевого протоколу RIP (unknown, 533 hits)