Побудова зонової оптичної кабельної системи для підприємства

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 7 таблиць, 12 рисунків, 8 джерел.

Об’єктом проектування є мережа, побудована за допомогою оптоволокна в зонових кабельних системах.

В загальному розділі розглянуто поняття СКС, історія та види кабельної системи.

В проектно-розрахунковому розділі детально розглянута мережа, в якій використане оптоволокно в зоновій кабельній системі, виконаний розрахунок
бюджету загасання волоконно-оптичної лінії.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційній безпеці описані методи захисту інформації.

В розділі енергозбереження описано впровадження енергозберігаючих технологій.

Результати дипломного проекту можуть бути використані для побудови в мережах СКС оптоволокна.

  oks.pdf (unknown, 13 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл..

Термінальні розв’язання на базі тонких клієнтів для учбових організацій з обмеженим бюджетом

Реферат

Пояснювальна записка містить: 80 с., 18 рис., 8 табл., 9 джерел.

У загальному розділі описані поняття термінального доступу та його історія. Різні проекти термінальних вирішень фірми Ncomputing.

У проектно-розрахунковому розділі описана необхідність впровадження термінальних рішень на базі тонких клієнтів, обладнання та програмне забезпечення мережі.

У економічному розділі представлений розрахунок собівартості виконання проекту термінальних рішень.

У розділі «Охорона праці» описані основні положення Закону України «Про охорону праці», приведені вимоги до території підприємства, аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів
на підприємстві, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття «заземлення» та «занулення».

У розділі з охорони навколишнього середовища описані фактори, що негативно впливають на людину та навколишнє середовище, представлені заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

У розділі «Захист інформації» приведені системи захисту інформації.

У розділі «Заходи з енергозбереження» описано технології щодо енергозбереження та мінімізація споживання енергії.


  tonki_klient.pdf (unknown, 369 hits)

Дослідження рівня використання пропускної здатності мережі та ефективності мережних додатків за допомогою аналізатору протоклу

Реферат

Пояснювальна записка містить: сторінок: 96; рисунків: 8; таблиць: 8, джерел: 9.

У загальному розділі описано основні особливості засобів контролю та керування за корпоративними мережами.

У проектно-розрахунковому розділі було розглянуто впровадження програмного засобу Network Instruments Observer до локальної мережі підприємства, а також приведено головні особливості ПЗ та його можливе використання на підприємстві.

У економічному розділі було підраховано вартість проекту на придбання обладнання, встановлення й впровадження програмного забезпечення.

У розділі з охорони праці було приведено параметри приміщення підприємства, а також загальні положення з охорони праці на підприємстві.

У розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто стан навколишнього середовища в Україні, а також фактори, що негативно впливають на людину та навколишнє середовище при роботі з ПК та можливі засоби з запобігання навантаження на людей, що працюють з ПК.

Network Instruments Observer

  analizat_protokolu.pdf (unknown, 359 hits)


Настройка Apache2 на Ubuntu, VirtualHosts, ServerName

Ну вот и дошла пора более серьезно заняться настройкой своего Apache сервера на рабочей машине.

Так как на моем компе установлена Ubuntu Linux, а установка приложений с помощью менеджера пакетов Synaptic — сплошное удовольствие, то получилось так, что я установил с его помощью Apache и мне хватало его дефолтных установок. Но захотелось мне навести красоту, разместить несколько веб-сайтов и иметь к ним доступ по разным доменным именам.

Итак, имеем задачу:

Настроить несколько веб-сайтов, на локальном сервере Apache2, установленного на рабочей машине с Ubuntu Linux, и чтобы доступ к ним был по адресам, например таким:

  • 1й сайт — www.test1.my и test1.my
  • 2й сайт — www.test2.my и test2.my

и так далее, в том же духе.

При попытке привести все к красоте, возникло несколько интересных ошибок, которые, надеюсь нелишне описать.

Итак, первое, в Ubuntu состав директории /etc/apache2 немного отличается от привычных директорий настройки Apache в Unix-подобных системах.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
conf.d/
sites-available/
sites-enabled/
mods-available/
mods-enabled/
apache2.conf
envvars
httpd.conf
ports.conf

В Ubuntu основным файлом настройки Apache2 является не httpd.conf, а apache2.conf, но тут он играет роль системного файла, в котором собраны основные и самые важные настройки сервера.

А вот файл httpd.conf — пустой и предназначен для добавления дополнительных настроек, он включен в основной файл настройки apache2.conf

В файле envvars описаны переменные среды, необходимые для функционирования Apache-сервера.

В ports.conf вынесены настройки портов на которые можно будет подключиться к серверу или конкретному сайту на нем.

В папке conf.d находятся дополнительные конфигурационные файлы.

Для описания всех доступных сайтов используется папка sites-available в которой расположены файлы с описанием виртуальных хостов — VirtualHosts, опубликованные же сайты находятся в папке sites-enabled в виде ссылок на файлы доступных сайтов из папки sites-available.

Таким же образом в папках mods-available и mods-enabled настраивается доступность модулей используемых сервером.

Разобравшись со структурой файлов и папок, уже можно приступать к настройке. Первым делом создаем новый файл в папке sites-available, с именем хоста, так будет понятнее при просмотре директории.

1
#sudo touch test1.my

после этого с помощью любого доступного текстового редактора добавляем в этот файл следующие строки

1
2
3
4
5
<VirtualHost *:80>
ServerName test1
ServerAlias test1.my www.test1.my
DocumentRoot /var/www/test1.my/www
</VirtualHost>

таким образом можно создать необходимое колличество виртуальных хостов и направить их в нужные директории на винчестере.

Теперь необходимо как-то научить нашу операционную систему распознавать домен .my. Для этого достаточно прописать необходимые строки в файле /etc/hosts, например так:

1
127.0.0.1    test1.my        www.test1.my

Так, теперь мы имеем настройку сайта как виртуального хоста (VirtualHost), имеем настроенный доменный адрес, но сайт еще не доступен для просмотра в браузере. А почему? А потому, что для начала необходимо разместить ссылку на VirtualHost в папку sites-enabled, и перечитать конфигурацию сервера Apache. Для создания ссылки можно выполнить такую команду:

1
#sudo a2ensite /etc/apache2/sites-available/test1.my

и перечитаем параметры:

1
#sudo /etc/init.d/apache2 reload

приведеная команда, перечитает параметры настройки сервера без его перезагрузки.

И вот тут мы столкнемся со второй неприятностью, не критической, но неприятной. После перечитки параметров будет выведено информационное сообщение:

Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

Что-то некрасиво получается, зачем нам такое. Но, мы помним, что у нас есть файл httpd.conf в котором желательно прописывать дополнительные настройки. Итак, открываем этот файл в текстовом редакторе, не забываем, что это надо делать с правами суперпользователя, и прописываем туда такую строчку

1
ServerName имя_вашего_сервера

сохраняем, закрываем файл и перечитываем параметры настройки:

1
#sudo /etc/init.d/apache2 reload

Сообщение пропало и теперь мы имеем красиво настроенный веб-сервер Apache. Сейчас для добавления новых сайтов достаточно создать файл виртуального хоста, вписать в него параметры настройки для хоста, добавить его в видимые хосты и перечитать параметры. Вот так вот, оказывается, все просто делается в нелегком админском деле.

Больше инфы см. в оригинале  на Генеральском чае – http://generaltea.ru/apache2-ubuntu-virtualhosts-servername/

ІР АТС в організації телефонного зв’язку по комп’ютерній мережі

Реферат

Об’єктом проекту є розробка використання Avaya IP Office 500 на підприємстві дозволяє забезпечити внутрішній зв’язок без участі оператора зв’язку і скоротити кількість зовнішніх ліній, що знижує витрати на зв’язок. Впровадження Avaya IP Office 500 дозволяє економити робочий час співробітників при обговоренні комплексних завдань. Крім підвищення оперативності, Avaya IP Office 500 надає додаткові зручності, такі як голосові поштові повідомлення, переадресація викликів, перехоплення дзвінків, і багато іншого за вашим бажанням. Avaya IP Office 500 забезпечує умови для оперативного обміну голосовою інформацією між двома абонентами або групою абонентів за рахунок використання технологій конференц-зв’язку

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, що впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Avaya IP Office 500

  IP-телефонія (unknown, 234 hits)