Оцінка впливу АЕС на навколишне середовище та розробка заходів по його зменшенню

Реферат

Пояснювальна записка містить: 43 стр., 3 рисунка, 6 джерел.

Об’єкт проектування: тверді побутові відходи та їх вплив на навколишнє середовище міста .

У загальному розділі – наведено оцінку впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище міста, проаналізовано та надано заходи по їх зменшенню.

В проектному розділі – надано характеристику основного апарату (іоноселективне очищення)розробленірозрахунки параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині розрахований економічний збиток від потрапляння в навколишнє середовище відходів, який нанесено народному господарству. В проекті також розроблені розділи:

«Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології»,«Цивільна оборона».

  Вплив АЕС (367.1 KiB, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Вдосконалення установки виробництва карбаміду

Реферат

Пояснювальна записка містить: стр., рисунка, таблиця, 8 джерел.

Об’єкт проектування: карбамідний цех ВАТ «Дніпро АЗОТ».

У теоретичній частині – надається оцінка впливу хімічного виробництва на навколишнє середовище, розглядаються напрямки вдосконалення установок.

В спеціальній частині – надано характеристику основного апарату (абсорберу) та розроблені розрахунки
параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині наведено показники, що характеризують ефективність виробництва.

В проекті також наведені розділи: «Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології», «Цивільна оборона»

  Карбамид удосконалення (415.0 KiB, 8 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Організація безпровідної мережі на базі обладнання Cisco

Реферат

Пояснювальна записка містить: 79 с., 9 рис., 8 табл., 7 джерел.

В загальному розділі історія розвитку бездротових технологій та опис технології WiFi.

У проектно-розрахунковому розділі описане поетапне створення безпровідної мережі.

У економічному розділі представлений розрахунок та впровадження безпровідної мережі.

У розділі «Охорона праці» описані основні положення Закону України «Про охорону праці», приведені вимоги до виробничих учбових приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття «заземлення» та «занулення».

У розділі «Захист інформації» приведені способи захисту інформації електронної системи.

У розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення технологічного навантаження на довкілля.

У розділі «Заходи з енергозбереження» описано Закон України «Про енергозбереження» та пристрої які допоможуть зберегти електроенергію.

Cisco Wireless Control System (WCS)

  cisco_merega.pdf (761.7 KiB, 21 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 7 таблиць, 16 рисунків, 17 джерел.

Об’єкт проектування: комп’ютеризовані бази даних.

Предмет проектування: програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows за допомогою бази даних у середовищі C++Builder.

Середовище С++ Builder надає широкі можливості по створенню додатків, пов’язаних з обробкою бази даних. При цьому розробнику не обов’язково бути програмістом високого класу, а цілком достатньо мати уявлення щодо створення програмних додатків для середовища Windows, а також володіти деякими навичками програмування на мові С++ Builder.

В економічному розділі, проведені розрахунки, які підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В розділі з охорони праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі з цивільного захисту розглянуті Основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», захист інформації.

В розділі з охорони навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

В розділі з енергозбереження наведені впровадження енергозберігаючих технологій.

C++Builder

  cifrovi_zvit.pdf (unknown, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Перенаправление зарегистрированного пользователя на Главную страницу в WordPress

Вариант ” 1

Достаточно вставить в wp-login.php такие строки:

add_filter(‘login_redirect’,’redirect_to_home’);
function redirect_to_home($url) { return get_option(‘home’); }

Вот кусок wp-login со вставленым кодом

<?php
/**
* WordPress User Page
*
* Handles authentication, registering, resetting passwords, forgot password,
* and other user handling.
*
* @package WordPress
*/

/** Make sure that the WordPress bootstrap has run before continuing. */
require( dirname(__FILE__) . ‘/wp-load.php’ );

add_filter(‘login_redirect’,’redirect_to_home’);
function redirect_to_home($url) { return get_option(‘home’); }

// Redirect to https login if forced to use SSL
if ( force_ssl_admin() && !is_ssl() ) {
if ( 0 === strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], ‘http’) ) {
wp_redirect(preg_replace(‘|^http://|’, ‘https://’, $_SERVER['REQUEST_URI']));
exit();
} else {
wp_redirect(‘https://’ . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']);
exit();
}
}

Вариант № 2

Или  добавить фрагмент в functions.php активной темы:

function redirect_to_home($url) { return get_option('home'); } 
add_filter('login_redirect', 'redirect_to_home');