Розробка комп’ютерного вимірювального комплексу

Реферат

Пояснювальна записка містить 73 сторінки, 9 таблиць, 4 рисунки, 16 джерел.

Об’єктом проектування являється: комп’ютерний вимірювальний комплекс розроблений призначений для налаштування та вимірювань параметрів аудіоапаратури.

Комп’ютерний вимірювальний комплекс в програмі «SoundGen» 4.43 версії. Розроблена програма, має об’єм| всього 330Кбайт разом з коротким керівництвом на російській і англійській мовах.

У економічному розділі дипломного проекту зроблено розрахунок собівартості програмного забезпечення.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище та організм людини, розглянули можливі заходи для покращення праці роботи за комп’ютером без шкоди для здоров’я.

В розділі цивільний захист розглянуті Основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», захист інформації.

В розділі енергозбереження йдеться про використання енергозберігаючих технологій.

Прилади складаються з цифрових та аналогово-цифрових перетворювачів (ЦАП і АЦП), керуючих програм, які працюють в операційній системі Windows 95/98/Me/NT/2000/2003/XP. В базовому варіанті використовуються АЦП та ЦАП звукової системи комп’ютера. Програмне забезпечення даного комплексу працює в програмі «SoundGen» 4.43 версії.

  Вимірювальний комплекс (unknown, 179 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Розробка програмного забезпечення на мові Асемблер для кодування контролерів PIC 16xxx

Реферат

Пояснювальна записка містить 90 сторінок, 4 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно – розрахунковому розділі розглянуто мову Асемблер, склад команд та порядок виконання операцій.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки програмного продукту.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено джерело безперебійного живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Программирование PIC-16XX (unknown, 278 hits)

Розробка мікропроцесорної системи переривань. Обробка цифрових сигналів

Анотація

Пояснювальна записка містить 99 сторінок, 5 таблиць, 15 рисунків, 9 джерел.

Пояснювальна записка також містить 7 розділів: Загальний розділ, Проектно-розрахунковий розділ, Економічний розділ, Охорона праці, Охорона навколишнього середовища, Цивільний захист, Заходи з енергозбереження, а також Вступ, Зміст, Анотація, Перелік посилань й Висновки.

Загальний розділ розкриває такі питання як: розвиток мікропроцесорної техніки , опис системи переривань.

Проектно-розрахунковий розділ містить: Опис системи переривань в мікро-еом, обробка запитів переривань, цикли обміну інформацією, цикли обміну в режимі ПДП (представлення переривань).

В Економічному розділі проводились розрахунки впровадження мікропроцесорної системи переривань, розрахунок собівартості розробки та впровадження системи та заробітна плата обслуговуючого персоналу.

В розділі з Охорони праці були розкриті питання попередження небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві.

В розділі з Охорони навколишнього середовища розглянуті такі питання: перелік факторів, що впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та

перспективні напрямки щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

В розділі Цивільний захист описано закони «Цивільного захисту в Україні», та описані програми , які призначені для захисту інформації на ПК.

В розділі Заходи з енергозабезпечення приведено закони енергозбереження і заходи з енергозбереження – безперебійники.

Система переривань ОЕОМ 1816ВЕ31

  Мікропроцесор переривань (unknown, 290 hits)

Розробка електронної комп’ютерної бази даних про успішність студентів за допомогою мови С++ Builder

Реферат

Метою дипломного проекту э розробка електронної комп’ютерної бази даних про успішність студентів Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного університету (м. Верхньодніпровськ). База даних створена за допомогою мови С++ Builder.

Інтегроване середовище C++ Builder забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонент в поєднанні з потужністю мовних засобів C++, вдосконаленими інструментами і різномасштабними засобами доступу до баз даних.

C++ Builder може бути використаний скрізь, де потрібно доповнити існуючі додатки розширеним стандартом мови C++, підвищити швидкодію і додати призначеному для користувача інтерфейсу якості професійного рівня.

C++Builder призначений для швидкої розробки додатків (RAD), побудованих на сучасному фундаменті об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). C++Builder у корені міняє процес розробки. Він дозволяє легко і швидко одержати працюючі і надійні програми для операційних систем Windows.

С++ – це спроба рішення розробниками мови С задач ООП. Побудований на жорсткому фундаменті С, С++ окрім ООП підтримує безліч інших інструментів. С++ вже став універсальною мовою для програмістів всього світу, мовою на якій буде написано наступне покоління високоефективного програмного забезпечення. С++ став реальністю.

  Електронна база успишності студентів (unknown, 121 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Розробка МПС для автоматизованого збору інформації

Реферат

Пояснювальна записка містить 95 сторінок, 10 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно — розрахунковому розділі описано архітектуру інтелектуальних систем, принципи роботи систем автоматичного керування.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки і впровадження системи автоматизації.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та доведення забруднюючих факторів до ГДК.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено опис пристроїв для захисту інформації при екстремальних умовах у мережі живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Розробка мікропроцесорної системи на основі мікро контролера (unknown, 596 hits)