Курсовий проект з дисципліни “Економіка та планування виробництва”

Економічне обґрунтування організаційно–технічних заходів, пов’язаних з впровадженням комп’ютерних технологій на підприємстві (в організації)

В спеціальному розділі наведено маркетингове обґрунтування доцільності розробки виробу і виходу з ним на ринок, визначено ємність ринку і виробничу програму по випуску продукції. Розраховано витрати, пов’язані з виробництвом одного приладу, та на виконання всієї програми випуску. На підставі собівартості обчислено ціну за різними рівнями рентабельності: 15%, 20%, 25%. Також аналітично і графічно розраховано критичний обсяг виробництва, який відповідно становить 2873 один., 2407 один., 2073 один., для цін 64,30 грн., 67,06 грн., 69,80 грн. за одиницю виробу.

  kurs_ekonomika.pdf (unknown, 13 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  kurs_ekonomika2.pdf (unknown, 9 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Побудова зонової оптичної кабельної системи для підприємства

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 7 таблиць, 12 рисунків, 8 джерел.

Об’єктом проектування є мережа, побудована за допомогою оптоволокна в зонових кабельних системах.

В загальному розділі розглянуто поняття СКС, історія та види кабельної системи.

В проектно-розрахунковому розділі детально розглянута мережа, в якій використане оптоволокно в зоновій кабельній системі, виконаний розрахунок
бюджету загасання волоконно-оптичної лінії.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище та перспективні методи у цьому напрямку.

В інформаційній безпеці описані методи захисту інформації.

В розділі енергозбереження описано впровадження енергозберігаючих технологій.

Результати дипломного проекту можуть бути використані для побудови в мережах СКС оптоволокна.

  oks.pdf (unknown, 13 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл..

Термінальні розв’язання на базі тонких клієнтів для учбових організацій з обмеженим бюджетом

Реферат

Пояснювальна записка містить: 80 с., 18 рис., 8 табл., 9 джерел.

У загальному розділі описані поняття термінального доступу та його історія. Різні проекти термінальних вирішень фірми Ncomputing.

У проектно-розрахунковому розділі описана необхідність впровадження термінальних рішень на базі тонких клієнтів, обладнання та програмне забезпечення мережі.

У економічному розділі представлений розрахунок собівартості виконання проекту термінальних рішень.

У розділі «Охорона праці» описані основні положення Закону України «Про охорону праці», приведені вимоги до території підприємства, аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів
на підприємстві, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття «заземлення» та «занулення».

У розділі з охорони навколишнього середовища описані фактори, що негативно впливають на людину та навколишнє середовище, представлені заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

У розділі «Захист інформації» приведені системи захисту інформації.

У розділі «Заходи з енергозбереження» описано технології щодо енергозбереження та мінімізація споживання енергії.


  tonki_klient.pdf (unknown, 355 hits)

Дослідження рівня використання пропускної здатності мережі та ефективності мережних додатків за допомогою аналізатору протоклу

Реферат

Пояснювальна записка містить: сторінок: 96; рисунків: 8; таблиць: 8, джерел: 9.

У загальному розділі описано основні особливості засобів контролю та керування за корпоративними мережами.

У проектно-розрахунковому розділі було розглянуто впровадження програмного засобу Network Instruments Observer до локальної мережі підприємства, а також приведено головні особливості ПЗ та його можливе використання на підприємстві.

У економічному розділі було підраховано вартість проекту на придбання обладнання, встановлення й впровадження програмного забезпечення.

У розділі з охорони праці було приведено параметри приміщення підприємства, а також загальні положення з охорони праці на підприємстві.

У розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто стан навколишнього середовища в Україні, а також фактори, що негативно впливають на людину та навколишнє середовище при роботі з ПК та можливі засоби з запобігання навантаження на людей, що працюють з ПК.

Network Instruments Observer

  analizat_protokolu.pdf (unknown, 344 hits)


ІР АТС в організації телефонного зв’язку по комп’ютерній мережі

Реферат

Об’єктом проекту є розробка використання Avaya IP Office 500 на підприємстві дозволяє забезпечити внутрішній зв’язок без участі оператора зв’язку і скоротити кількість зовнішніх ліній, що знижує витрати на зв’язок. Впровадження Avaya IP Office 500 дозволяє економити робочий час співробітників при обговоренні комплексних завдань. Крім підвищення оперативності, Avaya IP Office 500 надає додаткові зручності, такі як голосові поштові повідомлення, переадресація викликів, перехоплення дзвінків, і багато іншого за вашим бажанням. Avaya IP Office 500 забезпечує умови для оперативного обміну голосовою інформацією між двома абонентами або групою абонентів за рахунок використання технологій конференц-зв’язку

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, що впливають на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.

Avaya IP Office 500

  IP-телефонія (unknown, 222 hits)